5 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer (32424).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen en overeenkomsten ontvangen, alsmede enkele algemene maatregelen van bestuur. Deze stukken zijn gedrukt onder de nummers 23908 (R1519), letters AH; 24493 (R1557), letters AC; 27625, letter B; 31755, nr. 43; 32559, letter A; 32650, letter A; 32661 (R1932), letter A; 32662 (R1933), letter A; 32663 (R1934); 32671 (R1935), letter A; 32675 (R1936), letter A; 32682 (R1937), letter A; 32683 (R1938), letter A; 32684 (R1939), letter A; 32685 (R1940), letter A; 32686 (R1941), letter A; 32687 (R1942), letter A; 32688 (R1943), letter A; 32689, letter A; 32690 (R1945), letter A; 32691 (R1946), letter A; 32692 (R1947), letter A; 32704 (R1948), letter A; 32714 (R1949), letter A; 32719 (R1950), letter A; 32724 (R1951), letter A; 32737 (1952), letter A; 32738 (R1953), letter A; 32748 (R1954), letter A. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens geen behoefte bestaat.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Naar boven