Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2010 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20092010-36-1583".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 32018
Behandeld dossier 32019
Behandeld dossier 32020
Behandeld dossier 32026
Behandeld dossier 32041
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2010-07-06
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 1587
Identifier h-ek-20092010-36-1583
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1583-1587
PS key HAN8620A03
Publicatiedatum 2010-09-28
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 36
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1583
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Regeling van de inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de samenwerking daartussen (Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (32018, R1885), het wetsvoorstel Regeling van de inrichting, de organisatie, het gezag en het beheer van de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de onderlinge samenwerking tussen de politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (32019, R1886), het wetsvoorstel Regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving) (32020, R1887) en een aantal andere wetsvoorstellen
Vergaderjaar 2009-2010