Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 587-588

Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen) (30098);

het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (30101).

(Zie vergadering van 11 december 2007.)

De voorzitter:

Ik heet minister Ter Horst van harte welkom in deze Kamer. De minister van Justitie had ik al welkom geheten.

Ik breng de Kamer in herinnering dat de beraadslaging over deze wetsvoorstellen op 11 december is geschorst na het antwoord van de regering in tweede termijn.

De beraadslaging wordt heropend.

De heer Van de Beeten (CDA):

Voorzitter. Bij ons bestaat geen behoefte aan een derde termijn. Ik wil straks bij de stemming graag een stemverklaring over beide wetsvoorstellen tezamen afleggen.

De beraadslaging wordt gesloten.