Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 587

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van 11 december 2007 van de voorzitter van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets met een advies inzake het op 11 juli 2007 door de Europese Commissie gepubliceerde Witboek Sport (COM(2007) 391) (31303, EK D, TK nr. 4).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het advies.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat is ingekomen een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende aanwijzing van de heer K.G. de Vries tot vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en van mevrouw M.H.A. Strik tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Deze beschikking wordt voor kennisgeving aangenomen.

De vergadering wordt van 12.37 uur tot 13.00 uur geschorst.