Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-01-2008 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-20072008-587-588".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30098
Behandeld dossier 30101
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-12-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 588
Identifier h-ek-20072008-587-588
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 587-588
PS key HAN8225A06
Publicatiedatum 2008-01-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 587
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte verkeersovertredingen) (30098) en het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (30101)
Vergaderjaar 2007-2008