Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 15, pagina 653

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet beoogde doelen (30673).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. Het is jammer dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet meer in persoon aanwezig is. Ik had hem graag willen danken voor zijn inspanning om mij en mijn fractie te overtuigen. Ik vind de uitwerking van deze wet ook na enige toezeggingen nog steeds erg bescheiden. Het was ook onze keuze niet geweest om deze wet nu, vóór een meer substantiële herwaardering van de WSW, in te voeren. Echter, de wet ligt er nu en omdat wij de staatssecretaris graag stimuleren, ons zo welwillend tegemoet te blijven treden, zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.