Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-05-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20062007-3569-3569".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 30921
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2007-04-24
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 3569
Identifier h-tk-20062007-3569-3569
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 3569-3569
PS key HAN8126A07
Publicatiedatum 2007-05-01
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 65
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 3569
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige daarmee verband houdende wijzigingen in de Mediawet en de Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcentraties) (30921)
Vergaderjaar 2006-2007