Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Financiële compensatie voor langdurige militaire dienst (Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen) (25476).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 9 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven