Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 23 december 1994 (Stb. 925) in verband met het verlengen van een tijdelijke verfijning in de Wet belastingen op milieugrondslag (25508);

het wetsvoorstel Intrekking van de Wet Havenschap Vlissingen en de Wet Havenschap Terneuzen (25531).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

Naar boven