Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2015, 65Verdrag

59 (1973) Nr. 21

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Voor correcties zie Trb. 2009, 14, Trb. 2010, 70 en Trb. 2014, 197.

In Trb. 2008, 90 dienen in de Engelse tekst opnieuw correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.156(55) van 13 oktober 2006

Op blz. 25, in Bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 1, subparagraaf .2, derde regel, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 26, in Bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 3, laatste regel, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 27, in Bijlage III, voorschrift 3, paragraaf 3, laatste regel, en in de titel van voorschrift 4, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 28, in Bijlage III, in de titel van voorschrift 8, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2012, 19 dienen in de Engelse tekst opnieuw correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.201(62) van 15 juli 2011

Op blz. 14, in bijlage V, voorschrift 8, paragraaf 2, subparagraaf .2, tweede regel, dient „subparagraph 3.1” te worden vervangen door „paragraph 2.1”.


Op 17 oktober 2014 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.256(67) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage I bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.256(67)
(Adopted on 17 October 2014)

Amendment to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

Amendment to MARPOL Annex I

(Amendment to regulation 43)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (“1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (“1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Having considered proposed amendments to Annex I of MARPOL, concerning the carriage of heavy grade oil as ballast on ships operating in the Antarctic area,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to Annex I of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 September 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 March 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendment to MARPOL Annex I

(Amendment to regulation 43)

Annex I

Regulations for the prevention of pollution by oil

CHAPTER 9 SPECIAL REQUIREMENTS FOR THE USE OR CARRIAGE OF OILS IN THE ANTARCTIC AREA

Regulation 43 Special requirements for the use or carriage of oils in the Antarctic area

In the chapeau of paragraph 1, between the words “the carriage in bulk as cargo” and “or carriage”, insert:

“, use as ballast,”


Op 17 oktober 2014 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.257(67) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage III bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 daarbij. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.257(67)
(Adopted on 17 October 2014)

Amendment to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

Amendment to MARPOL Annex III

(Amendment to the appendix on criteria for the identification of harmful substances in packaged form)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (“1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (“1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Having considered proposed amendments to Annex III of MARPOL, developed by the Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers (DSC), at its eighteenth session,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to Annex III of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 September 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world’s merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 March 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendment to MARPOL Annex III

(Amendment to the appendix on criteria for the identification of harmful substances in packaged form)

MARPOL Annex III

Regulations for the prevention of pollution by harmful substances carried by sea in packaged form

Appendix

Criteria for the identification of harmful substances in packaged form

The chapeau of the appendix is replaced by the following:

“For the purpose of this Annex, substances, other than radioactive materials, identified by any one of the following criteria are harmful substances.


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Zie Trb. 2009, 14, Trb. 2013, 205 en Trb. 2014, 197.

C. VERTALING

Verdrag

Resolutie MEPC.115(51) van 1 april 2004

Op blz. 22, in Bijlage IV, voorschrift 4, paragraaf 4, derde regel, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2006, 260 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.117(52) van 15 oktober 2004

Op blz. 291, in Aanhangsel III, Oliejournaal, Deel II, Lading- en ballasthandelingen (Olietankschepen), onder Inleiding, vierde alinea, tweede regel, dient „MAPOL” te worden vervangen door „MARPOL”.

In Trb. 2008, 90 dienen in de vertaling opnieuw correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.156(55) van 13 oktober 2006

Op blz. 59, in Bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 1, subparagraaf .1, vierde regel, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 60, in Bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 3, laatste regel, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 61, in Bijlage III, voorschrift 3, paragraaf 3, laatste regel, en in de titel van voorschrift 4, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 63, in Bijlage III, in de titel van voorschrift 8, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2013, 48 dienen in de vertaling opnieuw correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.201(62) van 15 juli 2011

Op blz. 20, in bijlage V, voorschrift 8, paragraaf 2, subparagraaf .2, tweede regel, dient de zinsnede „subparagraaf 3.1” te worden vervangen door „paragraaf 2.1”.


De vertaling van de in Trb. 2014, 197 geplaatste wijzigingen luidt als volgt:

Resolutie MEPC.246(66) van 4 april 2014

Resolutie MEPC.246(66)
(Aangenomen op 4 april 2014)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Wijzigingen van MARPOL-bijlagen I, II, III, IV en V om het gebruik van de III Code verplicht te stellen)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”) en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven ten aanzien van wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL), te bestuderen en aan te nemen,

In herinnering brengend dat de Algemene Vergadering, tijdens haar achtentwintigste gewone zitting, bij resolutie A.1070(28) de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) heeft aangenomen,

Na bestudering van de voorgestelde wijzigingen van MARPOL-bijlagen I, II, III, IV en V om het gebruik van de III Code verplicht te stellen,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, wijzigingen aan van de Bijlagen I, II, III, IV en V bij MARPOL, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt dat, ingevolge voorschrift 44 van Bijlage I, voorschrift 19 van Bijlage II, voorschrift 10 van Bijlage III, voorschrift 15 van Bijlage IV en voorschrift 11 van Bijlage V, wanneer in de III Code (Bijlage bij resolutie A.1070(28) „zou/zouden moeten” wordt gebruikt, dit gelezen dient te worden als „moet/moeten”, met uitzondering van de paragrafen 29, 30, 31 en 32;

 • 3. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2015, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste 50% vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 4. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 januari 2016 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle partijen bij MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de Bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 6. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Wijzigingen van de MARPOL-bijlagen I, II, III, IV en V

Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

1. De volgende tekst wordt toegevoegd aan het einde van voorschrift 1:

44. Audit,

een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van audit-informatie en de objectieve beoordeling daarvan teneinde te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan.

45. Auditprogramma,

het auditprogramma voor IMO-lidstaten dat door de Organisatie is opgezet, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.

46. Implementatiecode,

de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.1070(28).

47. Auditnorm,

de Implementatiecode.

2. Er wordt een nieuw hoofdstuk 10 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 10 VERIFICATIE VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DIT VERDRAG
Voorschrift 44 Toepassing

De Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in deze Bijlage.

Voorschrift 45 Verificatie van de naleving
 • 1. Elke partij wordt onderworpen aan periodieke audits door de Organisatie in overeenstemming met de auditnorm teneinde de naleving en implementatie van deze Bijlage te verifiëren.

 • 2. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 3. Elke partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 4. De audit van alle partijen:

  • .1. is gebaseerd op een door de Secretaris-Generaal van de Organisatie ontwikkeld algemeen schema, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen; en

  • .2. vindt periodiek plaats, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Wijzigingen van Bijlage II bij MARPOL

3. De volgende tekst wordt toegevoegd aan het einde van voorschrift 1:

 • „18. wordt onder Audit verstaan: een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van audit-informatie en de objectieve beoordeling daarvan teneinde te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan.

 • 19. wordt onder Auditprogramma verstaan: het auditprogramma voor IMO-lidstaten dat door de Organisatie is opgezet, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.

 • 20. wordt onder Implementatiecode verstaan: de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.1070(28).

 • 21. wordt onder Auditnorm verstaan: de Implementatiecode.

4. Er wordt een nieuw hoofdstuk 9 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 9 VERIFICATIE VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DIT VERDRAG
Voorschrift 19 Toepassing

De Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in deze Bijlage.

Voorschrift 20 Verificatie van de naleving
 • 1. Elke partij wordt onderworpen aan een periodieke audit door de Organisatie in overeenstemming met de auditnorm teneinde naleving en implementatie van deze Bijlage te verifiëren.

 • 2. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 3. Elke partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 4. De audit van alle partijen:

  • .1. is gebaseerd op een door de Secretaris-Generaal van de Organisatie ontwikkeld algemeen schema, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen; en

  • .2. vindt periodiek plaats, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Wijzigingen van Bijlage III bij MARPOL

5. Er wordt een nieuwe kop toegevoegd voor voorschrift 1, die luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN”

6. Er wordt een nieuw voorschrift 1 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„Voorschrift 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze Bijlage wordt verstaan onder:

1. Schadelijke stoffen,

de stoffen die als mariene-milieuverontreinigende stoffen zijn aangemerkt in de Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Stoffen (IMDG-Code) of die voldoen aan de criteria van het Aanhangsel bij deze Bijlage.

2. Verpakte vorm,

de in de IMDG-Code voorgeschreven vormen van omhulling voor schadelijke stoffen.

3. Audit,

een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van audit-informatie en de objectieve beoordeling daarvan teneinde te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan.

4. Auditprogramma,

het auditprogramma voor IMO-lidstaten dat door de Organisatie is opgezet, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.

5. Implementatiecode,

de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.1070(28).

6. Auditnorm,

de Implementatiecode.

7. De volgende voorschriften worden dienovereenkomstig vernummerd.

8. In voorschrift 2, Toepassing, worden de paragrafen 1.1 en 1.2 geschrapt.

9. Er wordt een nieuw hoofdstuk 2 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 2 VERIFICATIE VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE BIJLAGE
Voorschrift 10 Toepassing

De Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in deze Bijlage.

Voorschrift 11 Verificatie van de naleving
 • 1. Elke partij wordt onderworpen aan periodieke audits door de Organisatie in overeenstemming met de auditnorm teneinde de naleving en implementatie van deze Bijlage te verifiëren.

 • 2. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 3. Elke partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 4. De audit van alle partijen:

  • .1. is gebaseerd op een door de Secretaris-Generaal van de Organisatie ontwikkeld algemeen schema, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen; en

  • .2. vindt periodiek plaats, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Wijzigingen van Bijlage IV bij MARPOL

10. De volgende tekst wordt toegevoegd aan het einde van voorschrift 1:

„12. „Audit”,

een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van audit-informatie en de objectieve beoordeling daarvan teneinde te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan.

13. „Auditprogramma”,

het auditprogramma voor IMO-lidstaten dat door de Organisatie is opgezet, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.

14. „Implementatiecode”,

de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.1070(28).

15. „Auditnorm”,

de Implementatiecode.

11. Er wordt een nieuw hoofdstuk 6 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 6 VERIFICATIE VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE BIJLAGE
Voorschrift 15 Toepassing

De Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in deze Bijlage.

Voorschrift 16 Verificatie van de naleving
 • 1. Elke partij wordt onderworpen aan periodieke audits door de Organisatie in overeenstemming met de auditnorm teneinde de naleving en implementatie van deze Bijlage te verifiëren.

 • 2. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 3. Elke partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 4. De audit van alle partijen:

  • .1. is gebaseerd op een door de Secretaris-Generaal van de Organisatie ontwikkeld algemeen schema, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen; en

  • .2. vindt periodiek plaats, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

Wijzigingen van Bijlage V bij MARPOL

12. Er wordt een nieuwe kop toegevoegd voor voorschrift 1, die als volgt luidt:

„HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN”

13. De volgende tekst wordt toegevoegd aan het einde van voorschrift 1:

 • „15. wordt verstaan onder Audit, een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van audit-informatie en de objectieve beoordeling daarvan teneinde te bepalen in hoeverre aan de auditcriteria is voldaan.

 • 16. wordt verstaan onder Auditprogramma, het auditprogramma voor IMO-lidstaten die door de Organisatie is opgezet, rekening houdend met de door de Organisatie ontwikkelde richtlijnen.

 • 17. wordt verstaan onder Implementatiecode, de Code voor de implementatie van IMO-instrumenten (III Code) aangenomen door de Organisatie bij resolutie A.1070(28).

 • 18. wordt verstaan onder Auditnorm, de Implementatiecode.

14. Er wordt een nieuw hoofdstuk 2 toegevoegd, dat luidt als volgt:

„HOOFDSTUK 2 VERIFICATIE VAN DE NALEVING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE BIJLAGE
Voorschrift 11 Toepassing

De Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in deze Bijlage.

Voorschrift 12 Verificatie van de naleving
 • 1. Elke partij wordt onderworpen aan periodieke audits door de Organisatie in overeenstemming met de auditnorm teneinde de naleving en implementatie van deze Bijlage te verifiëren.

 • 2. De Secretaris-Generaal van de Organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het auditprogramma, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 3. Elke partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

 • 4. De audit van alle partijen:

  • .1. is gebaseerd op een door de Secretaris-Generaal van de Organisatie ontwikkeld algemeen schema, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen; en

  • .2. vindt periodiek plaats, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.


Resolutie MEPC.248(66) van 4 april 2014

Resolutie MEPC.248(66)
(Aangenomen op 4 april 2014)

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

(Verplicht aan boord hebben van een stabiliteitsinstrument)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”), en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven ten aanzien van wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de voorgestelde wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL, opgesteld door de Subcommissie inzake stabiliteit en uitwatering en inzake de veiligheid van vissersvaartuigen, tijdens haar vijfenvijftigste zitting,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van Bijlage I bij MARPOL, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2015, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 januari 2016 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle partijen bij MARPOL voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de Bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij MARPOL afschriften van deze resolutie en van de bijlage daarbij te doen toekomen.Bijlage

Wijzigingen van Bijlage I bij MARPOL

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Voorschrift 3 Vrijstellingen en ontheffingen

1. De volgende nieuwe paragraaf 6 wordt ingevoegd:

 • „6. De Administratie kan ontheffing verlenen van de vereisten van voorschrift 28(6) aan de volgende olietankschepen indien deze worden geladen in overeenstemming met de door de Administratie goedgekeurde voorwaarden, rekening houdend met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen:

  • .1. olietankschepen die voor specifieke doelen worden ingezet en een beperkt aantal verschillende beladingstoestanden kennen, zodanig dat alle verwachte omstandigheden zijn goedgekeurd in de stabiliteitsgegevens die aan de kapitein worden verstrekt in overeenstemming met voorschrift 28(5);

  • .2. olietankschepen waarbij de verificatie van de stabiliteit op afstand plaatsvindt met een door de Administratie goedgekeurd middel;

  • .3. olietankschepen die zijn geladen binnen een goedgekeurde bandbreedte van beladingstoestanden; of

  • .4. olietankschepen gebouwd vóór 1 januari 2016 die zijn voorzien van goedgekeurde beperkende KG/GM-krommen waarin rekening is gehouden met alle toepasselijke vereisten ten aanzien van stabiliteit in beschadigde en onbeschadigde toestand.

HOOFDSTUK 4 VEREISTEN VOOR HET LADINGGEDEELTE VAN OLIETANKSCHEPEN

Voorschrift 28 Waterdichte indeling en stabiliteit in beschadigde toestand

2. De bestaande paragraaf 6 wordt vernummerd tot paragraaf 7.

3. De volgende nieuwe paragraaf 6 wordt ingevoegd:

 • „6. Alle olietankschepen worden uitgerust met een stabililteitsinstrument waarmee geverifieerd kan worden of voldaan wordt aan de door de Administratie goedgekeurde vereisten voor stabiliteit in beschadigde en onbeschadigde toestand, rekening houdend met de door de Organisatie aanbevolen prestatienormen:

  • .1. olietankschepen gebouwd vóór 1 januari 2016 moeten bij het eerste geplande hernieuwde onderzoek van het schip na 1 januari 2016 maar uiterlijk op 1 januari 2021 voldoen aan de vereisten van dit voorschrift;

  • .2. niettegenstaande de vereisten van subparagraaf .1 hoeft een stabiliteitsinstrument waarmee een olietankschip gebouwd vóór 1 januari 2016 is uitgerust niet te worden vervangen mits ten genoegen van de Administratie met het instrument geverifieerd kan worden of voldaan wordt aan de vereisten voor stabiliteit in beschadigde en onbeschadigde toestand; en

  • .3. ten behoeve van de controle ingevolge voorschrift 11 geeft de Administratie een document af ter goedkeuring van het stabiliteitsinstrument.


Aanhangsel II
Model van het IOPP-certificaat en van de Supplementen, formulier B

 • 4. De volgende nieuwe paragrafen 5.7.5 en 5.7.6 worden ingevoegd:

  • „5.7.5. Het schip is uitgerust met een goedgekeurd stabiliteitsinstrument in overeenstemming met voorschrift 28(6) …… □

  • 5.7.6. In overeenstemming met voorschrift 3.6 is voor het schip ontheffing verleend van de vereisten van voorschriften 28(6). De stabiliteit wordt als volgt geverifieerd:

   • .1. belading uitsluitend conform goedgekeurde omstandigheden omschreven in de stabiliteitsgegevens die aan de kapitein worden verstrekt in overeenstemming met voorschrift 28(5) …… □

   • .2. verificatie wordt op afstand uitgevoerd met een door de Administratie goedgekeurd middel: …… □

   • .3. belading is binnen een goedgekeurde bandbreedte van beladingstoestanden omschreven in de stabiliteitsgegevens die aan de kapitein worden verstrekt in overeenstemming met voorschrift 28(5) …… □

   • .4. belading is overeenkomstig goedgekeurde beperkende KG/GM-krommen waarin rekening is gehouden met alle toepasselijke vereisten ten aanzien van stabiliteit in beschadigde en onbeschadigde toestand omschreven in de stabiliteitsgegevens die aan de kapitein worden verstrekt in overeenstemming met voorschrift 28(5) …… □


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol, zie Trb. 1978, 188.


D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205 en Trb. 2014, 197.

De in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 17 oktober 2014 van Bijlage I (MEPC.256(67)) en van Bijlage III (MEPC.257(67)) behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978, zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

Codes

Zie rb. 2014, 197.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

T

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

T

01-05-1989

   

Angola

   

04-10-2001

T

04-01-2002

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

T

29-04-1988

   

Argentinië

   

31-08-1993

T

01-12-1993

   

Australië

   

14-10-1987

R

14-01-1988

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

T

16-10-2004

   

Bahama’s

   

07-06-1983

T

02-10-1983

   

Bahrein

   

27-04-2007

T

27-07-2007

   

Bangladesh

   

18-12-2002

T

18-03-2003

   

Barbados

   

06-05-1994

T

06-08-1994

   

Belarus

   

07-01-1994

T

07-04-1994

   

België

   

06-03-1984

T

06-06-1984

   

Belize

   

26-05-1995

T

26-08-1995

   

Benin

   

11-02-2000

T

11-05-2000

   

Bolivia

   

04-06-1999

T

04-09-1999

   

Brazilië

   

29-01-1988

R

29-04-1988

   

Brunei

   

23-10-1986

T

23-01-1987

   

Bulgarije

   

12-12-1984

T

12-03-1985

   

Cambodja

   

28-11-1994

T

28-02-1995

   

Canada

   

16-11-1992

T

16-02-1993

   

Chili

   

10-10-1994

T

10-01-1995

   

China

   

01-07-1983

T

02-10-1983

   

Colombia

   

27-07-1981

T

02-10-1983

   

Comoren

   

22-11-2000

T

22-02-2001

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

T

07-12-2004

   

Cookeilanden

   

12-03-2007

T

12-06-2007

   

Cuba

   

21-12-1992

T

21-03-1993

   

Cyprus

   

22-06-1989

T

22-09-1989

   

Denemarken

   

27-11-1980

T

02-10-1983

   

Djibouti

   

01-03-1990

T

01-06-1990

   

Dominica

   

21-06-2000

T

21-09-2000

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

T

24-09-1999

   

Duitsland

16-11-1978

 

21-01-1982

R

02-10-1983

   

Ecuador

   

18-05-1990

T

18-08-1990

   

Egypte

   

07-08-1986

T

07-11-1986

   

El Salvador

   

24-09-2008

T

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

T

24-07-1996

   

Estland

   

16-12-1991

T

16-03-1992

   

Filipijnen

   

15-06-2001

T

15-09-2001

   

Finland

   

20-09-1983

T

02-10-1983

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

02-10-1983

   

Gabon

   

26-04-1983

T

02-10-1983

   

Gambia

   

01-11-1991

T

01-02-1992

   

Georgië

   

08-11-1994

T

08-02-1995

   

Ghana

   

03-06-1991

T

03-09-1991

   

Griekenland

   

23-09-1982

T

02-10-1983

   

Guatemala

   

03-11-1997

T

03-02-1998

   

Guinee

   

02-10-2002

T

02-01-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

T

10-03-1998

   

Honduras

   

21-08-2001

T

21-11-2001

   

Hongarije

   

14-01-1985

T

14-04-1985

   

Ierland

   

06-01-1995

T

06-04-1995

   

IJsland

   

25-06-1985

T

25-09-1985

   

India

   

24-09-1986

T

24-12-1986

   

Indonesië

   

21-10-1986

T

21-01-1987

   

Iran

   

25-10-2002

T

25-01-2003

   

Israël

   

31-08-1983

T

02-10-1983

   

Italië

   

01-10-1982

T

02-10-1983

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

T

05-01-1988

   

Jamaica

   

13-03-1991

T

13-06-1991

   

Japan

   

09-06-1983

T

02-10-1983

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

   

31-10-1980

T

02-10-1983

   

Jordanië

   

02-06-2006

T

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

T

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

T

07-06-1994

   

Kenia

   

15-12-1992

T

15-03-1993

   

Kiribati

   

05-02-2007

T

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

T

07-11-2007

   

Kroatië

   

27-07-1992

VG

08-10-1991

   

Letland

   

20-05-1992

T

20-08-1992

   

Libanon

   

18-07-1983

T

02-10-1983

   

Liberia

24-10-1978

 

28-10-1980

R

02-10-1983

   

Libië

   

28-04-2005

T

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

T

04-03-1992

   

Luxemburg

   

14-02-1991

T

14-05-1991

   

Madagaskar

   

30-08-2005

T

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

T

17-03-2002

   

Malediven

   

20-05-2005

T

20-08-2005

   

Maleisië

   

31-01-1997

T

01-05-1997

   

Malta

   

21-06-1991

T

21-09-1991

   

Marokko

   

12-10-1993

T

12-01-1994

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

T

26-07-1988

   

Mauritanië

   

24-11-1997

T

24-02-1998

   

Mauritius

   

06-04-1995

T

06-07-1995

   

Mexico

01-06-1978

 

23-04-1992

R

23-07-1992

   

Moldavië

   

11-10-2005

T

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

T

20-11-1992

   

Mongolië

   

15-10-2003

T

15-01-2004

   

Montenegro

   

23-10-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

T

09-02-2006

   

Myanmar

   

04-05-1988

T

04-08-1988

   

Namibië

   

18-12-2002

T

18-03-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

17-11-1978

 

30-06-1983

R

02-10-1983

   

Nicaragua

   

01-02-2001

T

01-05-2001

   

Nieuw-Zeeland

   

25-09-1998

T

25-12-1998

   

Nigeria

   

24-05-2002

T

24-08-2002

   

Niue

   

27-06-2012

T

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

T

01-08-1985

   

Noorwegen

   

15-07-1980

T

02-10-1983

   

Oekraïne

   

25-10-1993

T

25-01-1994

   

Oman

   

13-03-1984

T

13-06-1984

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

T

27-08-1988

   

Pakistan

   

22-11-1994

T

22-02-1995

   

Palau

   

29-09-2011

T

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

T

20-05-1985

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

T

25-01-1994

   

Peru

   

25-04-1980

T

02-10-1983

   

Polen

16-10-1978

 

01-04-1986

R

01-07-1986

   

Portugal

   

22-10-1987

T

22-01-1988

   

Qatar

   

08-03-2006

T

08-06-2006

   

Roemenië

   

15-04-1993

T

15-07-1993

   

Russische Federatie

   

03-11-1983

T

03-02-1984

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

T

24-03-1998

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

T

12-10-2000

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

T

28-01-1984

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

T

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

T

07-05-2002

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

T

29-01-1999

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

T

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

T

16-04-1997

   

Servië

   

12-03-2001

VG

27-04-1992

   

Seychellen

   

28-11-1990

T

28-02-1991

   

Sierra Leone

   

26-07-2001

T

26-10-2001

   

Singapore

   

01-11-1990

T

01-02-1991

   

Slovenië

   

12-11-1992

VG

25-06-1991

   

Slowakije

   

30-01-1995

VG

01-01-1993

   

Spanje

16-05-1979

 

06-07-1984

R

06-10-1984

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

T

24-09-1997

   

Sudan

   

21-01-2015

T

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

T

04-02-1989

   

Syrië

   

09-11-1988

T

09-02-1989

   

Tanzania

   

23-07-2008

T

23-10-2008

   

Thailand

   

02-11-2007

T

02-02-2008

   

Togo

   

09-02-1990

T

09-05-1990

   

Tonga

   

01-02-1996

T

01-05-1996

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

T

06-06-2000

   

Tsjechië

   

19-10-1993

VG

01-01-1993

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

   

02-07-1984

T

02-10-1984

   

Tunesië

   

10-10-1980

T

02-10-1983

   

Turkije

   

10-10-1990

T

10-01-1991

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

T

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

T

22-11-1985

   

Uruguay

   

30-04-1979

O

02-10-1983

   

Vanuatu

   

13-04-1989

T

13-07-1989

   

Venezuela

   

29-07-1994

T

29-10-1994

   

Verenigd Koninkrijk

24-08-1978

 

22-05-1980

R

02-10-1983

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

T

15-04-2007

   

Verenigde Staten van Amerika

27-06-1978

 

12-08-1980

R

02-10-1983

   

Vietnam

   

29-05-1991

T

29-08-1991

   

Zuid-Afrika

   

28-11-1984

T

28-02-1985

   

Zuid-Korea

   

23-07-1984

T

23-10-1984

   

Zweden

01-03-1979

 

09-06-1980

R

02-10-1983

   

Zwitserland

   

15-12-1987

T

15-03-1988

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

25-04-1985

 

Groenland

01-01-1997

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

11-04-1985

01-07-1997

Jersey

30-07-2012

 

Man

01-07-1986

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Algerije, 31 januari 1989

The Government of the People’s Democratic Republic of Algeria interprets the recourse to arbitration provided in article 10 of the present Convention as being applicable only with the prior agreement of all parties to the dispute.

Argentinië, 31 augustus 1993

The Republic of Argentina reserves its position in respect of the provision that disputes relating to the interpretation or application of this Convention as regards the exercise by a riparian State of its sovereign rights or its jurisdiction, are to be governed only by the arbitration procedures contemplated in Article X and Protocol II, where it is alleged that a riparian State has acted in breach of international rules and standards prescribed for the protection and preservation of the marine environment which are applicable to the riparian State and which have been established by this Convention.

The Republic of Argentina reserves its position in that it does not yet possess the equipment required by Rule 10 of Annex IV and by Rule 7 of Annex V, and cannot fulfil the guarantees laid down in these standards.

Australië, 14 oktober 1987

Declaring, as permitted under article 14 of the Convention, that Australia will not be bound by Annexes III, IV and V thereof.

Bahama’s, 7 juni 1963

[…] that it does not accept any one or all of Annexes III, IV and V.

Barbados, 6 mei 1994

[…] that it does not accept Annex IV of the Convention.

België, 6 maart 1984

With reference to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, and the Annexes, done at London on 2 November 1973, I hereby declare that Belgium does not yet accept Annexes III, IV and V of the Convention.

This declaration is made in accordance with the provisions of article 14.1 of the Convention.

Furthermore, I declare that the provisions of Annex I will be applied in accordance with the recommendations in the circulars issued by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization under references MEPC/Circ.97 and MEPC/Circ.99.

Brazilië, 6 maart 1998

[…] that the Brazilian Government agrees to be bound by Optional Annexes III, IV and V of the Convention.

Brunei, 23 oktober 1986

In accordance with article 14 the Government of Brunei Darussalam hereby declares that it does not accept Annexes III, IV and V to the Convention.

Bulgarije, 12 december 1984

The People’s Republic of Bulgaria does not consider itself bound by the Annexes III, IV and V to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

Canada, 16 november 1992

 • 1. Optional Annexes

  In accordance with article 14 of the Convention Canada declares that it does not accept Annexes III, IV and V of the Convention at this time.

 • 2. Arctic waters

  Canada makes the following declarations based on Article 234 of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, signed by Canada on 10 December, 1982:

  • (a) The Government of Canada considers that it has the right in accordance with international law to adopt and enforce special non-discrimination laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from vessels in ice-covered waters where particularly severe climatic conditions and the presence of ice covering such waters for most of the year create obstructions or exceptional hazards to navigation, and pollution of the marine environment could cause major harm to or irreversible disturbance of the ecological balance.

  • (b) Consequently, Canada considers that its accession to the Protocol of 1978, as amended, relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL 73/78) is without prejudice to such Canadian laws and regulations as are now or may in the future be established in respect of arctic waters within or adjacent to Canada.

Bezwaar door België, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Denemarken, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Duitsland, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Frankrijk, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Griekenland, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Italië, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Nederlanden, het Koninkrijk der, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Portugal, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Spanje, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Verenigd Koninkrijk, 18 november 1993

[…] refer to the declaration made by Canada at the time of its accession to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 1973) relating to Article 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

[…] takes note of this declaration by Canada and considers that it should be read in conformity with Articles 57, 234 and 236 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. In particular, the… Government recalls that Article 234 of that Convention applies within the limits of the exclusive economic zone or of a similar zone delimited in conformity with Article 57 of the Convention and that the laws and regulations contemplated in Article 234 shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

Bezwaar door Verenigde Staten van Amerika, 18 november 1993

[…] refer to the declarations concerning Arctic waters contained in the instrument of accession by the Government of Canada to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as amended. The Government of the United States of America considers that Canada may enact and enforce only those laws and regulations, in respect of foreign shipping in Arctic waters, that are within 200 nautical miles from the baselines used to measure the breadth of the territorial sea determined in accordance with international law:

 • that have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence in Arctic waters, and

 • that are otherwise consistent with international law, including Articles 234 and 236 and other relevant provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

Chili, 10 oktober 1994

The Government of Chile does not accept Optional Annex V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, in accordance with article 14(1) of the Convention.

China, 1 juli 1983

The instrument of accession of the People’s Republic of China contained a declaration in accordance with article 14 of the Convention that it “is not bound by Annexes III, IV and V of the … Convention.

Cuba, 21 december 1992

The Government of the Republic of Cuba, in accordance with article 14 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, declares that it does not accept, for the time being, the Optional Annexes to the Convention.

Cyprus, 22 juni 1989

With the exception of Annexes III and IV of the Convention.

Denemarken, 27 november 1980

[…] The accession of Denmark is […] until further notice, subject to reservation with regard to the obligations of Greenland and the Faroe Islands under the Protocol.

With effect from 1 January 1997, Denmark withdrew the reservation with respect to the territory of Greenland with the exception of Optional Annex IV.

Djibouti, 1 maart 1990

[…] that Djibouti did not accept Annexes III, IV and V of the Convention.

Estland, 16 december 1991

The Republic of Estonia does not consider itself bound by Annexes III, IV and V of the Convention.

Frankrijk, 25 september 1981

French ships cannot be subject to the provisions of regulation 10 (paragraphs 2 and 3), as regards the Mediterranean Sea area only, and of regulation 12 of Annex I except when they have called at ports provided with the facilities required by those provisions.

Moreover, the French ships cannot be fitted with the equipment provided for in regulation 16 of the same Annex until such time as such equipment is actually available.

Frankrijk, 11 augustus 1982

As far as the Mediterranean Sea area only is concerned, the provisions of regulation 10 (paragraph 2) of Annex I of the Convention can be applied to tankers engaged in voyages within the Mediterranean only if such tankers are proceeding to a port equipped with the reception facilities required by regulation 12 of the Convention.

The second paragraph is deleted.

Bezwaar door Italië, 30 januari 1984

[…] The Italian Government objects to the reservation on the part of France as specified in document PMP/Circ. 15 of the 13th August, 1982.

Said reservation is contrary to the spirit and the letter of rule 10, Annex I, of the above mentioned Convention in relation to paragraph 2 as well as paragraph 7 which makes the construction of collecting devices in the categories of ports specified in the document compulsory. Moreover the French reservation sets up a facultative trend where binding provisions exist, as per Annex I of the MARPOL Convention 1973/78, and would appear to be incompatible with the Italian legislation on the subject which lays down very restrictive principles.

Bezwaar door Noorwegen, 12 augustus 1983

I am instructed to inform you that the Government of Norway has taken due note of the communication, which is understood to be a declaration on the part of the Government of France and not a reservation to the provisions of the Convention with the legal consequence such a formal reservation would have had, if reservations to Annex I had been admissible.

Bezwaar door Zweden, 23 juli 1983

I am under instruction to state that the declaration, as corrected by the aforementioned communication, is regarded by the Swedish Government, as was the declaration in its original version, as a reservation which is not in conformity with paragraph 1 of article 14 of the 1973 Convention, nor compatible with the object and purpose of MARPOL 73/78. The Swedish Government therefore, is unable to accept the declaration made by the French Government.

Ghana, 3 juni 1991

[…] subject to reservations in respect of Article 14 of the Convention on Optional Annexes; Annexes III, IV and V of which the Republic of Ghana does not consider itself bound.

Ierland, 6 januari 1995

Declare that, in accordance with the facility under article 14 of the said Convention, Ireland does not accept (until further declaration) ANNEXES III and IV.

IJsland, 25 juni 1985

[…] that Iceland does not accept Annexes III, IV or V of the Convention.

India, 24 september 1986

[…] that the Government of the Republic of India shall not be bound by the provisions of Annexes III, IV and V of the said Convention.

Indonesië, 21 oktober 1986

 • 1. In accordance with the provisions of article 14(1) of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, the Government of the Republic of Indonesia declares that it does not accept all provisions of Annexes III, IV and V of the present Convention.

 • 2. The Government of the Republic of Indonesia understands the words “international law” in regulation 1(9) of Annex I of MARPOL 73/78 on the Regulations for the Prevention of Pollution by Oil to mean the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea.

Israël, 31 augustus 1983

excluding optional Annexes III, IV and V of the Convention.

Japan, 9 juni 1983

In giving effect to the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 in accordance with the Protocol of 1978 relating thereto, Japan reserves the right:

 • 1. to discharge its obligations under the provisions of Annex I to the Convention in accordance with the recommendations in the circulars issued by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization (MEPC/Circ.97 and MEPC/Circ.99) on the implementation of the said provisions; and

 • 2. to discharge its obligations under the provisions of regulation 13(3), appendix II and appendix V of Annex II to the Convention in accordance with recommendations in the documents, similar in nature to the circulars referred to in paragraph (1), which shall be adopted by the Marine Environment Protection Committee on the implementation of the said provisions and appendices.

Liberia, 28 oktober 1980

[…] excluding Optional Annexes III, IV and V.

Maleisië, 31 januari 1997

[…] hereby formally declares its accession to the Convention as amended by the Protocol with the exception of Annex III and Annex IV.

Malta, 21 juni 1991

[…] that the Government of Malta does not accept Annexes III, IV and V of the Convention.

Mexico, 23 april 1992

[…] that Mexico does not consider itself bound by optional Annexes III, IV and V of the Convention.

Myanmar, 4 mei 1988

[…] that the Government of Burma does not accept Annexes III, IV and V of the Convention.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 30 juni 1983

 • that the Kingdom of the Netherlands accepts, for the Kingdom in Europe and for the Netherlands Antilles, the said Convention … and Protocol …

 • that the Kingdom of the Netherlands does not accept, either for the Kingdom in Europe or for the Netherlands Antilles, Annexes III, IV and V, and appendices thereto [of the Convention].

Declaration:

 • 1. Since the Government of the Kingdom of the Netherlands acknowledges that full compliance with the discharge requirements of Annex I by ships is contingent upon the availability of adequate facilities for oily wastes as called for by the said Annex, it expresses its deep concern regarding the present inadequacy of such facilities in many ports of the world;

 • 2. The provisions of Annex I will be implemented in compliance with the recommendations as contained in the circulars issued by the Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization, under numbers MEPC/Circ.97 and MEPC/Circ.99.

Nieuw-Zeeland, 25 september 1998

And declares that it does not accept Annex IV of the Protocol of 1978, except in relation to the Antarctic Special Area.

Noorwegen, 15 juli 1980

The instrument of accession to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, deposited by the Kingdom of Norway was in respect of Annexes I, II, III and V.

Oman, 13 maart 1984

 • 1. For the purposes of this Convention the term “within the jurisdiction” is interpreted to mean the jurisdiction presently applied by the Government of the Sultanate of Oman under the country’s Marine Pollution Law of 1974 which extends to 50 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

 • 2. With reference” to the obligation laid down under regulation 10, paragraph 7, subparagraph b(i); or regulation 12, paragraph 4 of Annex I concerning the reception facilities to be provided by the State Parties, the Government of the Sultanate of Oman wishes to declare that it intends to carry out this obligation but owing to a very high cost involved it is unlikely that it will be in a position to implement this provision before the next four to five years.

Bezwaar door Duitsland, 13 augustus 1985

[…] the jurisdiction to be exercised by the sultanate of Oman under its Marine Pollution Law of 1974 beyond the limits of the territorial sea cannot exceed the jurisdiction recognized by international law.

Bezwaar door Nederlanden, het Koninkrijk der, 15 maart 1985

[…] the jurisdiction to be exercised by the sultanate of Oman under its Marine Pollution Law of 1974 beyond the limits of the territorial sea cannot exceed the jurisdiction recognized by international law.

Roemenië, 15 april 1993

[…] that Optional Annexes III and IV of the Convention be excluded.

Russische Federatie, 3 november 1983

The Union of Soviet Socialist Republics, while acceding to the Protocol of 1978 to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, does not accept optional Annexes III, IV and V to the above-mentioned Convention.

Saint Kitts en Nevis, 24 december 1997

The Federation of Saint Kitts and Nevis will find it difficult on the practical level to implement the inspection and equipment requirements of MARPOL. There is concern about the ability to meet the equipment requirements. Secondly, there is concern about the necessary expertise to carry out the inspection process. Such expertise is very scarce in the Federation.

Seychellen, 28 november 1990

[…] that the Republic of Seychelles does not consider itself bound by Annexes III, IV and V of the Convention.

Singapore, 1 november 1990

[…] that it will be bound by annexes III, IV and V of the Convention.

Spanje, 6 juli 1984

[…] that it does not accept Annexes III, IV and V of the Convention.

Syrië, 9 november 1988

 • 1. The Syrian Arab Republic does not consider itself bound by Annexes III, IV and V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973.

 • 2. The Syrian Arab Republic does not consider itself bound by the provisions of article 10 of the above-mentioned Convention which provides that any dispute between two or more Parties to the Convention concerning the interpretation or application of the Convention which is not settled by negotiation or by any other means shall be submitted, upon request by any of the Parties involved, to international arbitration. The Government of the Syrian Arab Republic declares that it is necessary, in each individual case, to obtain the agreement and acceptance of all Parties to the dispute to refer it to international arbitration.

 • 3. The Government of the Syrian Arab Republic declares that, to the fullest extent possible, it will apply its efforts and material resources to carrying out the provisions of regulations 10 to 12 of Annex I of the above-mentioned Convention with regard to the construction of reception facilities in Syrian oil ports and terminals.

Turkije, 10 oktober 1990

The instrument of accession of the Republic of Turkey was in respect of Annexes I, II and V of the Convention.

Vanuatu, 13 april 1989

The Republic of Vanuatu does not accept Annexes III, IV and V of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973.

Verenigd Koninkrijk, 22 mei 1980

The instrument of ratification of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland contained a statement to the effect that the Government of the United Kingdom “…[reserves] the right not to apply the said Protocol in respect of any territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible until three months after the date on which the Government of the United Kingdom notify the Secretary-General of the [International Maritime Organization] that the said Protocol shall apply in respect of any such territory.”.

The instrument of ratification was also accompanied by a declaration under article 14 of the Convention that the United Kingdom does not accept any one or all of Annexes III, IV and V (referred to as “Optional Annexes” of the Convention.

The instrument of acceptance of Optional Annexes III, IV and V contained a statement to the effect that the Government of the United Kingdom “…[reserves] the right not to apply the said Annexes [III, IV and V] in respect of any territory for whose international relations the Government of the United Kingdom is responsible until three months after the date on which the Government of the United Kingdom notifies the Secretary-General of the International Maritime Organization that the said Annexes shall apply in respect of any such territory.”.

Verenigde Staten van Amerika, 12 augustus 1980

[…] excluding Optional Annexes III, IV and V.

Verenigde Staten van Amerika, 16 oktober 1980

[…] that the United States considers that Annex I and II of the Protocol apply only to seagoing ships.

Vietnam, 29 mei 1991

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam declares that it does not consider itself bound by Annexes III, IV and V of this Convention.

Zuid-Afrika, 28 november 1984

[…] that the Government of the Republic of South Africa does not accept Annexes III, IV and V of the Convention.

Zuid-Korea, 23 juli 1984

The Republic of Korea declares pursuant to article 14 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 that she is not bound by Annexes III, IV and V of the Convention.

Zwitserland, 15 december 1987

The Federal Council declares that Switzerland does not consider itself bound by Annexes 3, 4 and 5 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.

Bijlage III

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

01-07-1992

   

Angola

   

04-10-2001

R

04-01-2002

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

01-07-1992

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

01-12-1993

   

Australië

   

10-10-1994

R

10-01-1995

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bahama’s

   

11-08-1992

R

11-11-1992

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Barbados

   

06-05-1994

R

06-08-1994

   

Belarus

   

07-01-1994

R

07-04-1994

   

België

   

27-10-1988

R

01-07-1992

   

Belize

   

26-05-1995

R

26-08-1995

   

Benin

   

11-02-2000

R

11-05-2000

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

04-09-1999

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

08-02-1996

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

13-08-1993

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

28-02-1995

   

Canada

   

08-08-2002

R

08-11-2002

   

Chili

   

10-10-1994

R

10-01-1995

   

China

   

13-09-1994

R

13-12-1994

   

Colombia

   

27-07-1981

R

01-07-1992

   

Comoren

   

22-11-2000

R

22-02-2001

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cyprus

   

22-03-2004

R

22-06-2004

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

01-07-1992

   

Dominica

   

31-08-2001

R

30-11-2001

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

24-09-1999

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

01-07-1992

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

01-07-1992

   

Egypte

   

07-08-1986

R

01-07-1992

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

24-07-1996

   

Estland

   

18-08-1992

R

18-11-1992

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

15-09-2001

   

Finland

   

20-09-1983

R

01-07-1992

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

01-07-1992

   

Gabon

   

26-04-1983

R

01-07-1992

   

Gambia

   

01-11-1991

R

01-07-1992

   

Georgië

   

08-11-1994

R

08-02-1995

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

01-07-1992

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

03-02-1998

   

Guinee

   

02-10-2002

R

02-01-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

10-03-1998

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

01-07-1992

   

Ierland

   

27-04-1998

R

27-07-1998

   

IJsland

   

30-06-1989

R

01-07-1992

   

India

   

11-06-2003

R

11-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

29-05-2009

R

29-08-2009

   

Israël

   

01-10-1996

R

01-01-1997

   

Italië

   

01-10-1982

R

01-07-1992

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

01-07-1992

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

01-07-1992

   

Japan

   

09-06-1983

R

01-07-1992

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

07-06-1994

   

Kenia

   

15-12-1992

R

15-03-1993

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

27-07-1992

VG

01-07-1992

   

Letland

   

20-05-1992

R

20-08-1992

   

Libanon

   

18-07-1983

R

01-07-1992

   

Liberia

   

05-10-1995

R

05-01-1996

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

01-07-1992

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

01-07-1992

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

17-03-2002

   

Maleisië

   

27-09-2010

R

27-12-2010

   

Malta

   

13-02-2004

R

13-05-2004

   

Marokko

   

12-10-1993

R

12-01-1994

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

01-07-1992

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

24-02-1998

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

06-07-1995

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

20-11-1992

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

23-10-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

19-04-1988

R

01-07-1992

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

01-05-2001

   

Nieuw-Zeeland

   

25-09-1998

R

25-12-1998

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

24-08-2002

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

01-07-1992

   

Noorwegen

   

15-07-1980

R

01-07-1992

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Oman

   

13-03-1984

R

01-07-1992

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

01-07-1992

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

22-02-1995

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

01-07-1992

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Peru

   

25-04-1980

R

01-07-1992

   

Polen

   

01-04-1986

R

01-07-1992

   

Portugal

   

22-10-1987

R

01-07-1992

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

01-07-1992

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

24-03-1998

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

12-10-2000

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

01-07-1992

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

T

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

07-05-2002

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

29-01-1999

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

16-04-1997

   

Servië

   

12-03-2001

VG

01-07-1992

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

23-08-2002

   

Singapore

   

02-03-1994

R

02-06-1994

   

Slovenië

   

17-11-1992

VG

01-07-1992

   

Slowakije

   

30-01-1995

VG

01-01-1993

   

Spanje

   

21-01-1991

R

01-07-1992

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

24-09-1997

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

01-07-1992

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

01-07-1992

   

Tonga

   

01-02-1996

R

01-05-1996

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

06-06-2000

   

Tsjechië

   

19-10-1993

VG

01-01-1993

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

   

02-07-1984

R

01-07-1992

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

01-07-1992

   

Turkije

   

14-10-2014

R

14-01-2015

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

01-07-1992

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

01-07-1992

   

Vanuatu

   

22-04-1991

R

01-07-1992

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

29-10-1994

   

Verenigd Koninkrijk

   

27-05-1986

R

01-07-1992

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

15-04-2007

   

Verenigde Staten van Amerika

   

01-07-1991

R

01-07-1992

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Afrika

   

05-02-1997

R

05-05-1997

   

Zuid-Korea

   

28-02-1996

R

28-05-1996

   

Zweden

   

09-06-1980

R

01-07-1992

   

Zwitserland

   

30-04-1990

R

01-07-1992

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-07-1992

 

Groenland

01-01-1997

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

09-06-1994

 

Bijlage IV

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

27-09-2003

   

Angola

   

04-10-2001

R

27-09-2003

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

27-09-2003

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

27-09-2003

   

Australië

   

27-02-2004

R

27-05-2004

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

27-09-2003

   

Barbados

   

26-11-2001

R

27-09-2003

   

Belarus

   

07-01-1994

R

27-09-2003

   

België

   

04-01-1996

R

27-09-2003

   

Belize

   

26-05-1995

R

27-09-2003

   

Benin

   

11-02-2000

R

27-09-2003

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

27-09-2003

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

27-09-2003

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

27-09-2003

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

27-09-2003

   

Canada

   

26-03-2010

T

26-06-2010

   

Chili

   

10-10-1994

R

27-09-2003

   

China

   

02-11-2006

R

02-02-2007

   

Colombia

   

27-07-1981

R

02-02-2007

   

Comoren

   

22-11-2000

R

02-02-2007

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cyprus

   

30-05-2006

R

30-08-2006

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

27-09-2003

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

27-09-2003

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

27-09-2003

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

27-09-2003

   

Egypte

   

07-08-1986

R

27-09-2003

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

27-09-2003

   

Estland

   

18-08-1992

R

27-09-2003

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

27-09-2003

   

Finland

   

20-09-1983

R

27-09-2003

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

27-09-2003

   

Gabon

   

26-04-1983

R

27-09-2003

   

Gambia

   

01-11-1991

R

27-09-2003

   

Georgië

   

08-11-1994

R

27-09-2003

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

27-09-2003

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

27-09-2003

   

Guinee

   

02-10-2002

R

27-09-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

27-09-2003

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

27-09-2003

   

Ierland

   

10-08-2006

R

10-11-2006

   

India

   

11-06-2003

R

27-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

29-05-2009

T

29-08-2009

   

Italië

   

01-10-1982

R

27-09-2003

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

27-09-2003

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

27-09-2003

   

Japan

   

09-06-1983

R

27-09-2003

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

27-09-2003

   

Kenia

   

15-12-1992

R

27-09-2003

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

08-10-1991

VG

27-09-2003

   

Letland

   

20-05-1992

R

27-09-2003

   

Libanon

   

18-07-1983

R

27-09-2003

   

Liberia

   

21-08-2006

R

21-11-2006

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

27-09-2003

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

27-09-2003

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

27-09-2003

   

Maleisië

   

27-09-2010

R

27-12-2010

   

Malta

   

30-03-2011

R

30-06-2011

   

Marokko

   

12-10-1993

R

27-09-2003

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

27-09-2003

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

27-09-2003

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

27-09-2003

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

27-09-2003

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

23-10-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

27-09-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

11-11-2005

R

11-02-2006

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

27-09-2003

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

27-09-2003

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

27-09-2003

   

Noorwegen

   

26-09-2002

R

27-09-2003

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

27-09-2003

   

Oman

   

13-03-1984

R

27-09-2003

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

27-09-2003

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

27-09-2003

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

27-09-2003

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

27-09-2003

   

Peru

   

25-04-1980

R

27-09-2003

   

Polen

   

01-04-1986

R

27-09-2003

   

Portugal

   

22-10-1987

R

27-09-2003

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Roemenië

   

05-07-2006

R

05-10-2006

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

27-09-2003

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

27-09-2003

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

27-09-2003

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

27-09-2003

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

R

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

27-09-2003

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

27-09-2003

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

27-09-2003

   

Servië

   

12-03-2001

VG

27-09-2003

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

27-09-2003

   

Singapore

   

01-05-2005

R

01-08-2005

   

Slovenië

   

25-06-1991

VG

27-09-2003

   

Slowakije

   

01-01-1993

VG

27-09-2003

   

Spanje

   

21-01-1991

R

27-09-2003

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

27-09-2003

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

27-09-2003

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

27-09-2003

   

Tonga

   

01-02-1996

R

27-09-2003

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

27-09-2003

   

Tsjechië

   

01-01-1993

VG

27-09-2003

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

27-09-2003

   

Turkije

   

14-10-2014

R

14-01-2015

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

27-09-2003

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

27-09-2003

   

Vanuatu

   

15-03-2004

R

15-06-2004

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

27-09-2003

   

Verenigd Koninkrijk

   

11-09-1995

R

27-09-2003

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

15-04-2007

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Korea

   

28-11-2003

R

28-02-2004

   

Zweden

   

09-06-1980

R

27-09-2003

   

Zwitserland

   

20-11-1998

R

27-09-2003

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

02-02-2007

 

Macau SAR

02-02-2007

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

27-09-2003

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Man

13-02-2012

 

Bijlage V

Partij

Ondertekening

Voorlopige toepassing

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

   

09-01-2007

R

09-04-2007

   

Algerije

   

31-01-1989

R

01-05-1989

   

Angola

   

04-10-2001

R

04-01-2002

   

Antigua en Barbuda

   

29-01-1988

R

31-12-1988

   

Argentinië

   

31-08-1993

R

01-12-1993

   

Australië

   

14-08-1990

R

14-11-1990

   

Azerbeidzjan

   

16-07-2004

R

16-10-2004

   

Bahama’s

   

12-10-1990

R

12-01-1991

   

Bahrein

   

27-04-2007

R

27-07-2007

   

Bangladesh

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Barbados

   

06-05-1994

R

06-08-1994

   

Belarus

   

07-01-1994

R

07-04-1994

   

België

   

27-10-1988

R

27-01-1989

   

Belize

   

26-05-1995

R

26-08-1995

   

Benin

   

11-02-2000

R

11-05-2000

   

Bolivia

   

04-06-1999

R

04-09-1999

   

Brazilië

   

08-11-1995

R

08-02-1996

   

Bulgarije

   

13-05-1993

R

13-08-1993

   

Cambodja

   

28-11-1994

R

28-02-1995

   

Canada

   

26-03-2010

T

26-06-2010

   

Chili

   

15-08-2008

R

15-11-2008

   

China

   

21-11-1988

R

21-02-1989

   

Colombia

   

27-07-1981

R

31-12-1988

   

Comoren

   

22-11-2000

R

22-02-2001

   

Congo, Republiek

   

07-09-2004

R

07-12-2004

   

Cuba

   

12-02-2002

R

12-05-2002

   

Cyprus

   

22-06-1989

R

22-09-1989

   

Denemarken

   

27-11-1980

R

31-12-1988

   

Dominica

   

21-06-2000

R

21-09-2000

   

Dominicaanse Republiek

   

24-06-1999

R

24-09-1999

   

Duitsland

   

21-01-1982

R

31-12-1988

   

Ecuador

   

18-05-1990

R

18-08-1990

   

Egypte

   

07-08-1986

R

31-12-1988

   

El Salvador

   

24-09-2008

R

24-12-2008

   

Equatoriaal-Guinea

   

24-04-1996

R

24-07-1996

   

Estland

   

18-08-1992

R

18-11-1992

   

Filipijnen

   

15-06-2001

R

15-09-2001

   

Finland

   

20-09-1983

R

31-12-1988

   

Frankrijk

   

25-09-1981

R

31-12-1988

   

Gabon

   

26-04-1983

R

31-12-1988

   

Gambia

   

01-11-1991

R

01-02-1992

   

Georgië

   

08-11-1994

R

08-02-1995

   

Ghana

   

01-10-2010

R

01-01-2011

   

Griekenland

   

23-09-1982

R

31-12-1988

   

Guatemala

   

03-11-1997

R

03-02-1998

   

Guinee

   

02-10-2002

R

02-01-2003

   

Guyana

   

10-12-1997

R

10-03-1998

   

Honduras

   

21-08-2001

R

21-11-2001

   

Hongarije

   

14-01-1985

R

31-12-1988

   

Ierland

   

06-01-1995

R

06-04-1995

   

IJsland

   

30-06-1989

R

30-09-1989

   

India

   

11-06-2003

R

11-09-2003

   

Indonesië

   

24-08-2012

R

24-11-2012

   

Iran

   

25-10-2002

R

25-01-2003

   

Israël

   

03-08-2011

R

03-11-2011

   

Italië

   

01-10-1982

R

31-12-1988

   

Ivoorkust

   

05-10-1987

R

31-12-1988

   

Jamaica

   

13-03-1991

R

13-06-1991

   

Japan

   

09-06-1983

R

31-12-1988

   

Joegoslavië (< 25-06-1991)

   

31-10-1980

R

31-12-1988

   

Jordanië

   

02-06-2006

R

02-09-2006

   

Kaapverdië

   

04-07-2003

R

04-10-2003

   

Kameroen

   

18-09-2009

T

18-12-2009

   

Kazachstan

   

07-03-1994

R

07-06-1994

   

Kenia

   

15-12-1992

R

15-03-1993

   

Kiribati

   

05-02-2007

R

05-05-2007

   

Koeweit

   

07-08-2007

R

07-11-2007

   

Kroatië

   

27-07-1992

VG

08-10-1991

   

Letland

   

20-05-1992

R

20-08-1992

   

Libanon

   

18-07-1983

R

31-12-1988

   

Liberia

   

12-06-1995

R

12-09-1995

   

Libië

   

28-04-2005

R

28-07-2005

   

Litouwen

   

04-12-1991

R

04-03-1992

   

Luxemburg

   

14-02-1991

R

14-05-1991

   

Madagaskar

   

30-08-2005

R

30-11-2005

   

Malawi

   

17-12-2001

R

17-03-2002

   

Malediven

   

20-05-2005

R

20-08-2005

   

Maleisië

   

31-01-1997

R

01-05-1997

   

Malta

   

13-02-2004

R

13-05-2004

   

Marokko

   

12-10-1993

R

12-01-1994

   

Marshalleilanden

   

26-04-1988

R

31-12-1988

   

Mauritanië

   

24-11-1997

R

24-02-1998

   

Mauritius

   

06-04-1995

R

06-07-1995

   

Mexico

   

15-07-1998

R

15-10-1998

   

Moldavië

   

11-10-2005

R

11-01-2006

   

Monaco

   

20-08-1992

R

20-11-1992

   

Mongolië

   

15-10-2003

R

15-01-2004

   

Montenegro

   

03-06-2006

VG

03-06-2006

   

Mozambique

   

09-11-2005

R

09-02-2006

   

Namibië

   

18-12-2002

R

18-03-2003

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

   

19-04-1988

R

31-12-1988

   

Nicaragua

   

01-02-2001

R

01-05-2001

   

Nieuw-Zeeland

   

25-09-1998

R

25-12-1998

   

Nigeria

   

24-05-2002

R

24-08-2002

   

Niue

   

27-06-2012

R

27-09-2012

   

Noord-Korea

   

01-05-1985

R

31-12-1988

   

Noorwegen

   

15-07-1980

R

31-12-1988

   

Oekraïne

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Oman

   

13-03-1984

R

31-12-1988

   

Oostenrijk

   

27-05-1988

R

31-12-1988

   

Pakistan

   

22-11-1994

R

22-02-1995

   

Palau

   

29-09-2011

R

29-12-2011

   

Panama

   

20-02-1985

R

31-12-1988

   

Papoea-Nieuw-Guinea

   

25-10-1993

R

25-01-1994

   

Peru

   

25-04-1980

R

31-12-1988

   

Polen

   

01-04-1986

R

31-12-1988

   

Portugal

   

22-10-1987

R

31-12-1988

   

Qatar

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Roemenië

   

15-04-1993

R

15-07-1993

   

Russische Federatie

   

14-08-1987

R

31-12-1988

   

Saint Kitts en Nevis

   

24-12-1997

R

24-03-1998

   

Saint Lucia

   

12-07-2000

R

12-10-2000

   

Saint Vincent en de Grenadines

   

28-10-1983

R

31-12-1988

   

Salomonseilanden

   

30-06-2004

R

30-09-2004

   

Samoa

   

07-02-2002

R

07-05-2002

   

Sao Tomé en Principe

   

29-10-1998

R

29-01-1999

   

Saudi-Arabië

   

23-05-2005

R

23-08-2005

   

Senegal

   

16-01-1997

R

16-04-1997

   

Servië

   

12-03-2001

VG

27-04-1992

   

Sierra Leone

   

23-05-2002

R

23-08-2002

   

Singapore

   

27-05-1999

R

27-08-1999

   

Slovenië

   

12-11-1992

VG

25-06-1991

   

Slowakije

   

30-01-1995

VG

01-01-1993

   

Spanje

   

21-01-1991

R

21-04-1991

   

Sri Lanka

   

24-06-1997

R

24-09-1997

   

Sudan

   

21-01-2015

R

21-04-2015

   

Suriname

   

04-11-1988

R

04-02-1989

   

Syrië

   

08-03-2006

R

08-06-2006

   

Tanzania

   

23-07-2008

R

23-10-2008

   

Togo

   

09-02-1990

R

09-05-1990

   

Tonga

   

01-02-1996

R

01-05-1996

   

Trinidad en Tobago

   

06-03-2000

R

06-06-2000

   

Tsjechië

   

19-10-1993

VG

01-01-1993

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

   

02-07-1984

R

31-12-1988

   

Tunesië

   

10-10-1980

R

31-12-1988

   

Turkije

   

10-10-1990

R

10-01-1991

   

Turkmenistan

   

04-02-2009

R

04-05-2009

   

Tuvalu

   

22-08-1985

R

31-12-1988

   

Uruguay

   

30-04-1979

R

31-12-1988

   

Vanuatu

   

22-04-1991

R

22-07-1991

   

Venezuela

   

29-07-1994

R

29-10-1994

   

Verenigd Koninkrijk

   

27-05-1986

R

31-12-1988

   

Verenigde Arabische Emiraten

   

15-01-2007

R

16-04-2007

   

Verenigde Staten van Amerika

   

30-12-1987

R

31-12-1988

   

Vietnam

   

19-12-2014

R

19-03-2015

   

Zuid-Afrika

   

13-05-1992

R

13-08-1992

   

Zuid-Korea

   

28-02-1996

R

28-05-1996

   

Zweden

   

09-06-1980

R

31-12-1988

   

Zwitserland

   

30-04-1990

R

30-07-1990

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

31-12-1988

 

Groenland

01-01-1997

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

27-03-1996

01-07-1997

Man

01-08-1992

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Verenigde Staten van Amerika, 30 december 1987

 • 1. The United States Government shall make every reasonable effort to have the Gulf of Mexico designated a “special area” governed by the terms of regulation 5 of Annex V to the 1978 Protocol Relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (MARPOL 73/78).

 • 2. The President shall include this understanding incorporated by the Senate in the Resolution of Ratification in the Instrument of Ratification to be deposited with the Secretary-General of the International Maritime Organization.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2011, 43.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

02-10-1983

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-01-1986

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen I en II, gold sinds 02-10-1983 voor de Nederlandse Antillen.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28 en Trb. 2011, 43.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

01-07-1992

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

01-07-1992

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage III bij het Verdrag gold sinds 01-07-1992 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

11-02-2006

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

20-04-2006

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage IV bij het Verdrag gold sinds 14-05-2009 voor de Nederlandse Antillen.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Koninkrijk der Nederlanden

Land

Voorlopige toepassing

In werking

Terugwerkende kracht

Buiten werking

Nederland (in Europa)

 

31-12-1988

   

Nederland (Bonaire)

 

10-10-2010

   

Nederland (Sint Eustatius)

 

10-10-2010

   

Nederland (Saba)

 

10-10-2010

   

Aruba

 

31-12-1988

   

Curaçao

 

10-10-2010

   

Sint Maarten

 

10-10-2010

   

Bijlage V bij het Verdrag gold sinds 31-12-1988 voor de Nederlandse Antillen.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2014, 197.

Resolutie MEPC.256(67) van 17 oktober 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 17 oktober 2014 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.256(67)), geacht te zijn aanvaard op 1 september 2015 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 maart 2016 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Resolutie MEPC.257(67) van 17 oktober 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 17 oktober 2014 van Bijlage III bij het Verdrag (MEPC.257(67)) geacht te zijn aanvaard op 1 september 2015 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 maart 2016 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Codes

Zie Trb. 2009, 14, Trb. 2013, 205 en Trb. 2014, 197.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Voor verwijzingen en overige verdragsgegevens, zie Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48, Trb. 2013, 205 en Trb. 2014, 197.

Overige verwijzingen

Titel

:

Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

Londen, 26 september 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 66

Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.