Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2013, 205Verdrag

59 (1973) Nr. 18

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19 en Trb. 2013, 48.

Voor correcties zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2010, 70.


Op 17 mei 2013 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.235(65) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage I bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.235(65)
adopted on 17 May 2013

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

(Amendments to Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under MARPOL Annex I)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Having considered draft amendments to Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under Annex I of MARPOL,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under Annex I of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 April 2014 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 October 2014 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requessts further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL copies of the present resolution and its Annex.


Annex
Amendments to Form A and Form B of Supplements to the IOPP Certificate under MARPOL Annex I

 • 1 Amendments to the Supplement to the IOPP Certificate (Form A)

  The existing paragraph 3.2.1 is replaced by the following:

  • “3.2.1 Incinerator for oil residues (sludge) .................... □”

 • 2 Amendments to the Supplement to the IOPP Certificate (Form B)

  The existing paragraph 3.2.1 is replaced by the following:

  • “3.2.1 Incinerator for oil residues (sludge) .................... □”


Op 17 mei 2013 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.236(65) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage I bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst2) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.236(65)
adopted on 17 May 2013

Amendments to the Condition Assessment Scheme under Marpol Annex I

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Noting also that regulation 20.6 of Annex I of MARPOL specifies that the Condition Assessment Scheme, adopted by resolution MEPC.94(46), as may be amended, provided such amendments shall be adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the 1973 Convention relating to amendment procedures applicable to an appendix to an annex,

Recalling also resolutions MEPC.99(48), MEPC.112(50), MEPC.131(53) and MEPC.155(55) by which the Committee adopted amendments to the Condition Assessment Scheme, in accordance with the provisions of article 16 of the 1973 Convention relating to amendment procedures applicable to an appendix to an annex,

Recognizing the need to amend the Condition Assessment Scheme, replacing references to resolution A.744(18) in view of the adoption by the Assembly, at its twenty-seventh session, of the International Code on the enhanced programme of inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers, 2011 (2011 ESP Code) by resolution A.1049(27),

Having considered at its sixty-fifth session, the proposed amendments to the Condition Assessment Scheme,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to the Condition Assessment Scheme, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 April 2014, unless, prior to that date, not less than one third of the Parties to MARPOL or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified to the Organization their objections to the amendments;

 • 3. Invites Parties to MARPOL to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 October 2014 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL; and

 • 6. Invites the Maritime Safety Committee to note the amendments to the Condition Assessment Scheme.


Annex
Amendments to the Condition Assessment Scheme (Resolution MEPC.94(46), as amended)

 • 1 After paragraph 1.5, the following new paragraph is inserted:

  • “1.6 The Assembly, at its twenty-seventh session, adopted the International Code on the enhanced programme of inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers, 2011 (2011 ESP Code) (resolution A.1049(27)) and the Maritime Safety Committee, at its ninetieth session, adopted, by resolution MSC.325 (90), amendments to SOLAS regulation XI-1/2, replacing “resolution A.744(18)” with “the 2011 ESP Code” and thereby making the Code mandatory. Therefore, the references to “resolution A.744(18)” in the CAS are replaced by references to “the 2011 ESP Code (resolution A.1049(27))”.”

 • 2 In paragraphs 3.10, 6.2.1.3, 6.2.2.9, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.7 and 8, the reference to “resolution A.744(18), as amended” is replaced by a reference to “the 2011 ESP Code”.

 • 3 In appendix 2, in the section “Inspections by the Company”, the reference to “resolution A.744(18), as amended” is replaced by a reference to “the 2011 ESP Code”.

 • 4 In appendix 3, in section 8, the reference to “resolution A.744(18), as amended” is replaced by a reference to “the 2011 ESP Code”.


Op 17 mei 2013 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.238(65) aangenomen houdende wijzigingen van de Bijlagen I en II bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst3) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.238(65)
adopted on 17 May 2013

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

(Amendments to MARPOL Annexes I and II to make the RO Code mandatory)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Having considered the draft amendments to Annexes I and II of MARPOL to make the RO Code mandatory,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, the amendments to Annexes I and II of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2014 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2015 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendments to MARPOL Annexes I and II

Amendments to MARPOL Annex I

Regulation 6

The existing text of the last sentence of paragraph 3.1 is replaced by the following:

“Such organizations, including classification societies, shall be authorized by the Administration in accordance with the provisions of the present Convention and with the Code for Recognized Organizations (RO Code), consisting of part 1 and part 2 (the provisions of which shall be treated as mandatory) and part 3 (the provisions of which shall be treated as recommendatory), as adopted by the Organization by resolution [MEPC.237(65)], as may be amended by the Organization, provided that:

 • .1 amendments to part 1 and part 2 of the RO Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to this annex;

 • .2 amendments to part 3 of the RO Code are adopted by the Marine Environment Protection Committee in accordance with its Rules of Procedure; and

 • .3 any amendments referred to in .1 and .2 adopted by the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee are identical and come into force or take effect at the same time, as appropriate.”


Amendments to MARPOL Annex II

Regulation 8

The existing text of paragraph 2.2 is replaced by the following:

“Such organizations, including classification societies, shall be authorized by the Administration in accordance with the provisions of the present Convention and with the Code for Recognized Organizations (RO Code), consisting of part 1 and part 2 (the provisions of which shall be treated as mandatory) and part 3 (the provisions of which shall be treated as recommendatory), as adopted by the Organization by resolution [MEPC.237(65)], as may be amended by the Organization, provided that:

 • .1 amendments to part 1 and part 2 of the RO Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to this annex;

 • .2 amendments to part 3 of the RO Code are adopted by the Marine Environment Protection Committee in accordance with its Rules of Procedure; and

 • .3 any amendments referred to in .1 and .2 adopted by the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee are identical and come into force or take effect at the same time, as appropriate.”


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.

Codes

Zie Trb. 2009, 14.

Code for recognized organizations (RO Code)4)

Bij Resolutie MEPC.237(65) heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu van de Internationale Maritieme Organisatie op 17 mei 2013 de Code voor erkende organisaties aangenomen.


C. VERTALING

Verdrag


De vertaling van de in Trb. 2013, 48 geplaatste wijzigingen van 2 maart 2012 van Bijlagen I, II, IV en V bij het Verdrag (MEPC.216(63)) luidt als volgt:

Resolutie MEPC.216(63)
aangenomen op 2 maart 2012

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973

(Regionale regelingen voor ontvangstfaciliteiten in havens uit hoofde van de MARPOL-bijlagen I, II, IV en V)

De Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu,

In herinnering brengend artikel 38, onderdeel a, van het Verdrag van de Internationale Maritieme Organisatie inzake de taken die aan de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu zijn opgedragen bij internationale verdragen ter voorkoming en beperking van verontreiniging van de zee,

Gelet op artikel 16 van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973 (hierna te noemen het „Verdrag van 1973”), en op artikel VI van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973 (hierna te noemen het „Protocol van 1978”), die tezamen de procedure aangeven voor wijziging van het Protocol van 1978 en aan het bevoegde orgaan van de Organisatie de taak opdragen de wijzigingen van het Verdrag van 1973, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978 (MARPOL 73/78), te bestuderen en aan te nemen,

Na bestudering van de ontwerpwijzigingen van de Bijlagen I, II, IV en V bij MARPOL 73/78,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag van 1973, de wijzigingen aan van de Bijlagen I, II, IV en V bij MARPOL 73/78, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag van 1973, dat de wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 februari 2013, tenzij voorafgaand aan die datum ten minste een derde van de Partijen, dan wel de Partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen;

 • 3. Nodigt de Partijen uit kennis te nemen van het feit dat de genoemde wijzigingen, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag van 1973, in werking treden op 1 augustus 2013 na hun aanvaarding in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel e, van het Verdrag van 1973, aan alle Partijen bij MARPOL 73/78 voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de in de Bijlage vervatte tekst van de wijzigingen te doen toekomen;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts aan de Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij MARPOL 73/78 afschriften van deze resolutie en van de Bijlage daarbij te doen toekomen.


Bijlage
Wijzigingen van de MARPOL-bijlagen I, II, IV en V

 • 1 De nieuwe leden 3bis en 4bis worden toegevoegd aan voorschrift 38 van Bijlage I:

  • 3bis Kleine eilandstaten in ontwikkeling kunnen met behulp van regionale regelingen voldoen aan de vereisten van de leden 1 tot en met 3 van dit voorschrift, indien dergelijke regelingen de enige praktische manier zijn om aan deze vereisten te voldoen vanwege de unieke omstandigheden van die staten. Partijen die deelnemen aan een regionale regeling moeten een regionaal plan voor ontvangstfaciliteiten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

   De Regering van elke Partij die deelneemt aan de regeling overlegt met de Organisatie, ten behoeve van het rondsturen aan de Partijen bij dit Verdrag, over:

   • .1 de wijze waarop in het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten rekening wordt gehouden met de richtlijnen;

   • .2 bijzonderheden van de aangewezen regionale ontvangstfaciliteiten voor afval van schepen; en

   • .3 bijzonderheden van havens met beperkte voorzieningen.

  • 4bis Kleine eilandstaten in ontwikkeling kunnen met behulp van regionale regelingen voldoen aan de vereisten van lid 4 van dit voorschrift, indien dergelijke regelingen de enige praktische manier zijn om aan deze vereisten te voldoen vanwege de unieke omstandigheden van die staten. Partijen die deelnemen aan een regionale regeling moeten een regionaal plan voor ontvangstfaciliteiten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

   De Regering van elke Partij die deelneemt aan de regeling overlegt met de Organisatie, ten behoeve van het rondsturen aan de Partijen bij dit Verdrag, over:

   • .1 de wijze waarop in het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten rekening wordt gehouden met de richtlijnen;

   • .2 bijzonderheden van de aangewezen regionale ontvangstfaciliteiten voor afval van schepen; en

   • .3 bijzonderheden van havens met beperkte voorzieningen.

 • 2 De nieuwe leden 2bis en 2ter worden toegevoegd aan voorschrift 18 van Bijlage II:

  • 2bis Kleine eilandstaten in ontwikkeling kunnen met behulp van regionale regelingen voldoen aan de vereisten van de leden 1, 2 en 4 van dit voorschrift, indien dergelijke regelingen de enige praktische manier zijn om aan deze vereisten te voldoen vanwege de unieke omstandigheden van die staten. Partijen die deelnemen aan een regionale regeling moeten een regionaal plan voor ontvangstfaciliteiten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

   De Regering van elke Partij die deelneemt aan de regeling overlegt met de Organisatie, ten behoeve van het rondsturen aan de Partijen bij dit Verdrag, over:

   • .1 de wijze waarop in het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten rekening wordt gehouden met de richtlijnen;

   • .2 bijzonderheden van de aangewezen regionale ontvangstfaciliteiten voor afval van schepen; en

   • .3 bijzonderheden van havens met beperkte voorzieningen.

  • 2ter Indien voorschrift 13 van deze Bijlage een voorwas verplicht stelt en het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten van toepassing is op de haven van lossen, wordt de voorwas en de daarop volgende afgifte aan een ontvangstfaciliteit uitgevoerd zoals voorgeschreven door voorschrift 13 van deze Bijlage of bij een regionale ontvangstfaciliteit voor afval van schepen vermeld in het desbetreffende regionale plan voor ontvangstfaciliteiten.

 • 3 Het nieuwe lid 1bis wordt toegevoegd aan voorschrift 12 van Bijlage IV:

  • 1bis Kleine eilandstaten in ontwikkeling kunnen met behulp van regionale regelingen voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit voorschrift, indien dergelijke regelingen de enige praktische manier zijn om aan deze vereisten te voldoen vanwege de unieke omstandigheden van die staten. Partijen die deelnemen aan een regionale regeling moeten een regionaal plan voor ontvangstfaciliteiten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

   De Regering van elke Partij die deelneemt aan de regeling overlegt met de Organisatie, ten behoeve van het rondsturen aan de Partijen bij dit Verdrag, over:

   • .1 de wijze waarop in het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten rekening wordt gehouden met de richtlijnen;

   • .2 bijzonderheden van de aangewezen regionale ontvangstfaciliteiten voor afval van schepen; en

   • .3 bijzonderheden van havens met beperkte voorzieningen.

 • 4 Het nieuwe lid 2bis wordt toegevoegd aan voorschrift 8 van Bijlage V 5) :

  • 2bis Kleine eilandstaten in ontwikkeling kunnen met behulp van regionale regelingen voldoen aan de vereisten van de leden 1 en 2.1 van dit voorschrift, indien dergelijke regelingen de enige praktische manier zijn om aan deze vereisten te voldoen vanwege de unieke omstandigheden van die staten. Partijen die deelnemen aan een regionale regeling moeten een regionaal plan voor ontvangstfaciliteiten opstellen waarbij rekening wordt gehouden met de door de Organisatie opgestelde richtlijnen.

   De Regering van elke Partij die deelneemt aan de regeling overlegt met de Organisatie, ten behoeve van het rondsturen aan de Partijen bij dit Verdrag, over:

   • .1 de wijze waarop in het regionale plan voor ontvangstfaciliteiten rekening wordt gehouden met de richtlijnen;

   • .2 bijzonderheden van de aangewezen regionale ontvangstfaciliteiten voor afval van schepen; en

   • .3 bijzonderheden van havens met beperkte voorzieningen.


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol, zie Trb. 1978, 188.

D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19 en Trb. 2013, 48.

De in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van de Bijlagen I en II behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978, zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2008, 90.

Bijlage III

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Bijlage IV

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Bijlage V

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2009, 103.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2011, 43.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28 en Trb. 2011, 43.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103, Trb. 2011, 43 en Trb. 2013, 48.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143, Trb. 2011, 43 en Trb. 2013, 48.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2013, 48 geplaatste wijzigingen van de Bijlagen I, II, IV en V (MEPC.216(63)) van 2 maart 2012 op 1 februari 2013 aanvaard.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 augustus 2013 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van Bijlage I (MEPC.235(65)) van 17 mei 2013 geacht te zijn aanvaard op 1 april 2014 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2014 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van Bijlage I (MEPC.236(65)) van 17 mei 2013 geacht te zijn aanvaard op 1 april 2014 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2014 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen 2013 van de Bijlagen I en II (MEPC.238(65)) van 17 mei geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2014 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2015 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19 en Trb. 2013, 48.

Verbanden

Titel

:

Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978;

Londen, 26 september 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 206

Protocol van 1978

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1978, 188, Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1993, 147, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 29.

Uitgegeven de negenentwintigste oktober 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de resolutie is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
2)

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de resolutie is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
3)

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de resolutie is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
4)

De tekst van de Code voor erkende organisaties (RO Code) is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De tekst is ook te raadplegen via internet: http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/MSC%20-%20Maritime%20Safety/349(92).pdf

X Noot
5)

Tekst van de herziene Bijlage V, aangenomen bij resolutie MEPC.201(62).