Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 197Verdrag

59 (1973) Nr. 20

A. TITEL

Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978;

(met Protocollen en Bijlagen)

Londen, 2 november 1973

B. TEKST

Verdrag

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1975, 147.

Voor wijzigingen van Protocol I bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zie rubriek J van Trb. 1997, 317.

De Bijlagen bij het Verdrag, zoals gewijzigd, zijn een aantal malen gewijzigd; zie rubriek J van Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29, Trb. 1993, 53, Trb. 1993, 70, Trb. 1994, 41, Trb. 1994, 162, Trb. 1995, 158, Trb. 1996, 24, Trb. 1997, 138, Trb. 1997, 317, Trb. 1999, 167, Trb. 2003, 116 en Trb. 2005, 28 en rubriek B van Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Voor correcties zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2010, 70.

In Trb. 1999, 167 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.75(40) van 23 september 1997

Op blz. 5, in bijlage I, voorschrift 10, dient voor paragraaf (1), de volgende tekst te worden ingevoegd: „.1 The introductory part of paragraph (1) is replaced by the following:”. Na paragraaf (1) dient de zin „a) to g) No change” te worden geschrapt en dient de volgende zin te worden ingevoegd: „.2 The following new paragraph (1)(h) is added after existing paragraph (1)(g):”. Na onderdeel (viii) dient de zin „(2) to (6) No change” te worden geschrapt. Paragraaf (7) dient te worden vervangen door: „.3 The introductory part of paragraph (7)(b) is replaced by the following:”. Voor paragraaf 7(b) dient de zin „a) No change” te worden geschrapt. Na paragraaf 7(b) dienen de zinnen „(i) to (vii) No change” en „(8) No change” te worden geschrapt.

Op blz. 6, in bijlage I, voorschrift 25A, paragraaf 2a, dient de zinsnede ‘at 0 heel’ te worden vervangen door ‘at 0° heel’.

Op blz. 7, in bijlage I, voorschrift 25A, paragraaf 4, dienen de onderdelen (i) tot en met (viii) te worden vernummerd tot a. tot en met h.

In Trb. 2003, 116 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.95(46) van 27 april 2001

Op blz. 36, in bijlage I, voorschrift 13G, paragraaf 2a en paragraaf 2b, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 38, in bijlage I, voorschrift 13G, paragraaf 6b, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.94(46) van 27 april 2001

Keuringsregeling scheepvaart (CAS)

Op blz. 47, in de preambule, paragraaf 1.5, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 48, onder begripsomschrijvingen, paragraaf 3.4, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 66, in aanhangsel 2, onder „inspections by the company”, dient in de tweede regel een spatie te worden ingevoegd tussen de woorden ‘Company’ en ‘should’.

In Trb. 2005, 28 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.99(48) van 11 oktober 2002

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 19 en 20, in aanhangsel 4 – CAS Schedule, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 20, in aanhangsel 4 Mandatory Requirements for the Safe Conduct of CAS Surveys, paragraaf 2.5, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.111(50) van 4 december 2003, bijlage 1

Op blz. 28, in bijlage I, voorschrift 13G, paragraaf 8, laatste alinea, dient niet te worden ingesprongen.

Resolutie MEPC.111(50) van 4 december 2003, bijlage 2

Op blz. 28, in bijlage I, voorschrift 13H, paragraaf 2 a), dient de zinsnede „at 15 C higher” te worden vervangen door „15° C higher”.

In Trb. 2006, 260 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.131(53) van 22 juli 2005

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 179 dient na paragraaf 11, de volgende tekst te worden ingevoegd:

„The text of appendix 1 to CAS is amended as follows:

 • 1. The reference to „metric tons” in the Form of Statement of Compliance” is replaced by „tonnes”.”.

In Trb. 2008, 90 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.141(54) van 24 maart 2006

Op blz. 3, in bijlage 1, voorschrift 1, paragraaf 28.9, subparagraaf .2, dient de zinsnede „the keels of which are laid” te worden vervangen door „the keel of which is laid” en in subparagraaf .4 dient de zinsnede „which have undergone” te worden vervangen door „which has undergone”.

Resolutie MEPC.143(54) van 24 maart 2006

Op blz. 17, in bijlage IV, hoofdstuk 5, in de titel van voorschrift 13, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2010, 70 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.186(59) van 17 juli 2009

Op blz. 4, in bijlage I, hoofdstuk 8, voorschrift 40, paragraaf 2 en voorschrift 41, paragraaf 2, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 5, in bijlage I, hoofdstuk 8, voorschrift 41, paragraaf 4 en paragraaf 5 en voorschrift 42, paragraaf 2, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.187(59) van 17 juli 2009, bijlage 2

Op blz. 9, in het Supplement bij het IOPP-certificaat (formulier A en formulier B), Deel 3, paragraaf 3, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.187(59) van 17 juli 2009, bijlage 3

Op blz. 12, in het Oliejournaal, Deel I, paragraaf 11, paragraaf 12, subparagraaf .1, paragraaf 13 en paragraaf 15, subparagraaf .2, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 13, in het Oliejournaal, Deel I, paragraaf 19, dient de voetnoot te worden geschrapt en een witregel te worden ingevoegd na paragraaf 26.

In Trb. 2011, 43 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.193(61) van 1 oktober 2010

Op blz. 5, in bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 1, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 6, in bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 3, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 7, in bijlage III, in de titel van voorschrift 4, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 8, in bijlage III, in de titel van voorschrift 8, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 9, in het aanhangsel bij bijlage III, aanhef, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2012, 19 dienen in de Engelse tekst de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.200(62) van 15 juli 2011

Op blz. 3, in bijlage IV, aanhef, dient „New paragraphs 5bis, 7bis, and 7ter are added to regulation 1” te worden vervangen door „New paragraphs 6, 9 and 10 are added to regulation 1 and the existing paragraphs are renumbered accordingly”. In de eerste alinea, dient paragraafnummer „5bis” te worden vernummerd tot „6” en in subparagraaf .2, dient de voetnoot te worden geschrapt. In de derde alinea dient paragraafnummer „7bis” te worden vernummerd tot „9”. In de vierde alinea dient paragraafnummer „7ter” te worden vernummerd tot „10”.

Op blz. 4, in bijlage IV, voorschrift 9, paragraaf 2, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 5, in bijlage IV, voorschrift 11, onder A, paragraaf 1, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt. Onder B, paragraaf 3, dienen de paragrafen a) en b) te worden vernummerd tot .1 en .2 en in beide paragrafen dienen de zinsneden „regulation 12bis” te worden vervangen door „regulation 13”. Onder C, paragraaf 4, dient de aanhef „New regulation 12bis is added as follows:” te worden vervangen door „New regulation 12bis is added as follows and the existing regulation 13 is renumbered as regulation 14:

Op blz. 6, in de aanhef, dient voorschriftnummer „12bis” te worden vernummerd tot „13”.

Op blz. 7, in het Model van het Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair afval, paragraaf 1.1, laatste alinea, dient de zinsnede [resolution MEPC…]. te worden vervangen door „the guidelines developed by the Organization.” en dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.201(62) van 15 juli 2011

Op blz. 14, in bijlage V, voorschrift 8, dient paragraaf 2 te worden vernummerd tot 3 en paragraaf 3 te worden vernummerd tot 2.

Op blz. 15, in bijlage V, in de titel van voorschrift 9 en in de titel van voorschrift 10, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 18, in het aanhangsel, Model van het vuilnisjournaal, paragraaf 2, laatste alinea, paragraaf 3, onder I, en paragraaf 4.1.1, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

In Trb. 2013, 48 dient in de Engelse tekst de volgende correctie te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.216(63) van 2 maart 2012

Op blz. 5, in bijlage V, voorschrift 8, paragraaf 2bis, dient de voetnoot te worden geschrapt.


Op 4 april 2014 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.246(66) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlagen I, II, III, IV en V bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.246(66)
Adopted on 4 April 2014

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

(Amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Recalling that the Assembly, at its twenty-eighth regular session, adopted, by resolution A.1070(28), the IMO Instruments Implementation Code (III Code),

Having considered proposed amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V to make the use of the III Code mandatory,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to Annexes I, II, III, IV and V of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines that, pursuant to regulation 44 of Annex I, regulation 19 of Annex II, regulation 10 of Annex III, regulation 15 of Annex IV and regulation 11 of Annex V, whenever the word “should” is used in the III Code (annex to resolution A.1070(28)), it is to be read as being “shall”, except for paragraphs 29, 30, 31 and 32;

 • 3. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 4. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 5. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 6. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL, copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendments to MARPOL Annexes I, II, III, IV and V

Amendments to MARPOL Annex I

1. The following is added at the end of regulation 1:

 • “44. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

 • 45. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization.

 • 46. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

 • 47. Audit Standard means the Code for Implementation.

2. A new chapter 10 is added to read as follows:

“CHAPTER 10 VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS CONVENTION
Regulation 44 Application

Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex.

Regulation 45 Verification of compliance
 • 1. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex.

 • 2. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 3. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 4. Audit of all Parties shall be:

  • .1. based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

  • .2. conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.

Amendments to MARPOL Annex II

3. The following is added at the end of regulation 1:

 • “18. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

 • 19. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization.

 • 20. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

 • 21. Audit Standard means the Code for Implementation.

4. A new chapter 9 is added to read as follows:

“CHAPTER 9 VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS CONVENTION
Regulation 19 Application

Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex.

Regulation 20 Verification of compliance
 • 1. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex.

 • 2. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 3. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines adopted by the Organization.

 • 4. Audit of all Parties shall be:

  • .1. based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

  • .2. conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.

Amendments to MARPOL Annex III

5. A new heading is added before regulation 1 to read as follows:

“CHAPTER 1 GENERAL”

6. A new regulation 1 is added to read as follows:

“Regulation 1 Definitions

For the purposes of this annex:

 • 1. Harmful substances are those substances which are identified as marine pollutants in the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) or which meet the criteria in the appendix of this annex.

 • 2. Packaged form is defined as the forms of containment specified for harmful substances in the IMDG Code.

 • 3. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

 • 4. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization.

 • 5. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

 • 6. Audit Standard means the Code for Implementation.

7. The subsequent regulations are renumbered accordingly.

8. In regulation 2, Application, subparagraphs 1.1 and 1.2 are deleted.

9. A new chapter 2 is added to read as follows:

“CHAPTER 2 VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ANNEX
Regulation 10 Application

Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex.

Regulation 11 Verification of compliance
 • 1. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex.

 • 2. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 3. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 4. Audit of all Parties shall be:

  • .1. based on an overall schedule developed by the Secretary General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

  • .2. conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.

Amendments to MARPOL Annex IV

10. The following is added at the end of regulation 1:

 • “12. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

 • 13. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization.

 • 14. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

 • 15. Audit Standard means the Code for Implementation.

11. A new chapter 6 is added to read as follows:

“CHAPTER 6 VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ANNEX
Regulation 15 Application

Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex.

Regulation 16 Verification of compliance
 • 1. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this annex.

 • 2. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 3. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 4. Audit of all Parties shall be:

  • .1. based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

  • .2. conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.

Amendments to MARPOL Annex V

12. A new heading is added before regulation 1 to read as follows:

“CHAPTER 1 GENERAL”

13. The following is added at the end of regulation 1:

 • “15. Audit means a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled.

 • 16. Audit Scheme means the IMO Member State Audit Scheme established by the Organization and taking into account the guidelines developed by the Organization.

 • 17. Code for Implementation means the IMO Instruments Implementation Code (III Code) adopted by the Organization by resolution A.1070(28).

 • 18. Audit Standard means the Code for Implementation.

14. A new chapter 2 is added, to read as follows:

“CHAPTER 2 VERIFICATION OF COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS OF THIS ANNEX
Regulation 11 Application

Parties shall use the provisions of the Code for Implementation in the execution of their obligations and responsibilities contained in this Annex.

Regulation 12 Verification of compliance
 • 1. Every Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance with the audit standard to verify compliance with and implementation of this Annex.

 • 2. The Secretary-General of the Organization shall have responsibility for administering the Audit Scheme, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 3. Every Party shall have responsibility for facilitating the conduct of the audit and implementation of a programme of actions to address the findings, based on the guidelines developed by the Organization.

 • 4. Audit of all Parties shall be:

  • .1. based on an overall schedule developed by the Secretary-General of the Organization, taking into account the guidelines developed by the Organization; and

  • .2. conducted at periodic intervals, taking into account the guidelines developed by the Organization.


Op 4 april 2014 heeft de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu, in overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel d, van het Verdrag, resolutie MEPC.248(66) aangenomen houdende wijzigingen van Bijlage I bij het Verdrag, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1978. De Engelse tekst1) van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MEPC.248(66)
Adopted on 4 April 2014

Amendments to the Annex of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973

Amendments to MARPOL Annex I

(Mandatory carriage requirements for a stability instrument)

The Marine Environment Protection Committee,

Recalling article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international conventions for the prevention and control of marine pollution from ships,

Noting article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1973 Convention”) and article VI of the Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 (hereinafter referred to as the “1978 Protocol”) which together specify the amendment procedure of the 1978 Protocol and confer upon the appropriate body of the Organization the function of considering and adopting amendments to the 1973 Convention, as modified by the 1978 Protocol (MARPOL),

Having considered proposed amendments to Annex I of MARPOL, developed by the Sub-Committee on Stability and Load Lines and on Fishing Vessels Safety, at its fifty-fifth session,

 • 1. Adopts, in accordance with article 16(2)(d) of the 1973 Convention, amendments to Annex I of MARPOL, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of the 1973 Convention, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2015 unless, prior to that date, not less than one third of the Parties or Parties, the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the amendments;

 • 3. Invites the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of the 1973 Convention, the said amendments shall enter into force on 1 January 2016 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with article 16(2)(e) of the 1973 Convention, to transmit to all Parties to MARPOL, certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex;

 • 5. Requests further the Secretary-General to transmit to the Members of the Organization which are not Parties to MARPOL, copies of the present resolution and its annex.


Annex
Amendments to MARPOL Annex I

CHAPTER 1 GENERAL

Regulation 3 Exemptions and waivers

1. A new paragraph 6 is inserted, as follows:

 • “6. The Administration may waive the requirements of regulation 28(6) for the following oil tankers if loaded in accordance with the conditions approved by the Administration taking into account the guidelines developed by the Organization:

  • .1. oil tankers which are on a dedicated service, with a limited number of permutations of loading such that all anticipated conditions have been approved in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5);

  • .2. oil tankers where stability verification is made remotely by a means approved by the Administration;

  • .3. oil tankers which are loaded within an approved range of loading conditions; or

  • .4. oil tankers constructed before 1 January 2016 provided with approved limiting KG/GM curves covering all applicable intact and damage stability requirements.

CHAPTER 4 REQUIREMENTS FOR THE CARGO AREA OF OIL TANKERS

Regulation 28 Subdivision and damage stability

2. The existing paragraph 6 is renumbered as paragraph 7.

3. A new paragraph 6 is inserted, as follows:

 • “6. All oil tankers shall be fitted with a stability instrument, capable of verifying compliance with intact and damage stability requirements approved by the Administration having regard to the performance standards recommended by the Organization:

  • .1. oil tankers constructed before 1 January 2016 shall comply with this regulation at the first scheduled renewal survey of the ship after 1 January 2016 but not later than 1 January 2021;

  • .2. notwithstanding the requirements of subparagraph .1 a stability instrument fitted on an oil tanker constructed before 1 January 2016 need not be replaced provided it is capable of verifying compliance with intact and damage stability, to the satisfaction of the Administration; and

  • .3. for the purposes of control under regulation 11, the Administration shall issue a document of approval for the stability instrument.

Appendix II
Form of IOPP Certificate and Supplements, Form B

 • 4. The following new paragraphs 5.7.5 and 5.7.6 are inserted:

 • “5.7.5. The ship is provided with an Approved Stability Instrument in accordance with regulation 28(6) ........ □

 • 5.7.6. The requirements of regulation 28(6) are waived in respect of the ship in accordance with regulation 3.6. Stability is verified by the following means:

  • .1. loading only to approved conditions defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5) ........ □

  • .2. verification is made remotely by a means approved by the

   Administration: ........ □

  • .3. loading within an approved range of loading conditions defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5) ........ □

  • .4. loading in accordance with approved limiting KG/GM curves covering all applicable intact and damage stability requirements defined in the stability information provided to the master in accordance with regulation 28(5) ........ □”


Protocol van 1978

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol van 1978, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 1978, 188.


Codes

Zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2013, 205.

Instruments Implementation Code (Code III)1)

Bij Resolutie A.1070(28) heeft de Conferentie van de Partijen van de Internationale Maritieme Organisatie op 4 december 2013 de Code voor de implementatie van IMO instrumenten (Code III) aangenomen.

BCH-Code

Deze Code is gewijzigd bij resolutie MEPC.249(66) van 4 april 2014.2)

IBC-Code

Deze Code is gewijzigd bij resolutie MEPC.250(66) van 4 april 2014.2)

C. VERTALING

Verdrag

Resolutie MEPC.75(40) van 23 september 1997

Op blz. 9, in bijlage I, voorschrift 10, dient voor paragraaf (1), de volgende tekst te worden ingevoegd: „.1 De aanhef van paragraaf (1) dient als volgt te worden vervangen:”. Na paragraaf (1) dient de zin „a. tot en met g. Ongewijzigd” te worden geschrapt en dient de volgende zin te worden ingevoegd: „.2 De volgende nieuwe paragraaf (1)(h) wordt toegevoegd na de bestaande paragraaf (1)(g):”. Na onderdeel (viii) dient de zin „(2) tot en met (6) Ongewijzigd” te worden geschrapt. Paragraaf (7) dient te worden vervangen door: „.3 De aanhef van paragraaf (7)(b) dient als volgt te worden vervangen:”. Voor paragraaf 7(b) dient de zin „a. Ongewijzigd” te worden geschrapt. Na paragraaf 7(b) dienen de zinnen „i. to en met vii. Ongewijzigd” en „(8) Ongewijzigd” te worden geschrapt.

Op blz. 11, in bijlage I, voorschrift 25A, paragraaf 4, dienen de onderdelen (i) tot en met (viii) te worden vernummerd tot a. tot en met h.

In Trb. 2003, 116 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.95(46) van 27 april 2001

Op blz. 41, in bijlage I, voorschrift 13G, paragraaf 2a en paragraaf 2b, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 44, in bijlage I, voorschrift 13G, paragraaf 6b, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.94(46) van 27 april 2001

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 71, in de preambule, paragraaf 1.5, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 72, onder begripsomschrijvingen, paragraaf 3.4, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2005, 75 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.99(48) van 11 oktober 2002

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 17, in aanhangsel 4, paragraaf 4.3, de op een na laatste regel, dient het woord „aanwijzigen” te worden vervangen door „aanwijzingen”.

Resolutie MEPC.112(50) van 4 december 2003

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 30, in paragraaf 5.3.7, de op een na laatste regel, dient een spatie te worden in gevoegd tussen de woorden ‘de’ en ‘vereiste’.

In Trb. 2008, 90 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.131(53) van 22 juli 2005

Keuringsregeling Scheepvaart (CAS)

Op blz. 35 dient na paragraaf 11, de volgende tekst te worden ingevoegd:

„De tekst van aanhangsel 1 bij de CAS wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. De verwijzing naar „metrieke tonnen” in het Model van verklaring van naleving, dient te worden vervangen door „tonnen”.”.

Resolutie MEPC.141(54) van 24 maart 2006

Op blz. 49, supplement bij het IOPP-certificaat (formulier A en formulier B), dient paragraaf „2A” te worden vernummerd tot „2A.1”

Resolutie MEPC.143(54) van 24 maart 2006

Op blz. 51, in bijlage IV, hoofdstuk 5, in de titel van voorschrift 13, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2011, 43 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.186(59) van 17 juli 2009

Op blz. 13, in bijlage I, hoofdstuk 8, voorschrift 40, paragraaf 2 en voorschrift 41, paragraaf 2, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 14, in bijlage I, hoofdstuk 8, voorschrift 41, paragraaf 4 en paragraaf 5 en voorschrift 42, paragraaf 2, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.187(59) van 17 juli 2009, bijlage 2

Op blz. 19, in het Supplement bij het IOPP-certificaat (formulier A en formulier B), Deel 3, paragraaf 3, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.187(59) van 17 juli 2009, bijlage 3

Op blz. 21, in het Oliejournaal, Deel I, paragraaf 11 en paragraaf 12, subparagraaf .1, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 22, in het Oliejournaal, Deel I, paragraaf 13 en paragraaf 15, subparagraaf .2 en paragraaf 19, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

In Trb. 2012, 19 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.193(61) van 1 oktober 2010

Op blz. 24, in bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 1, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 25, in bijlage III, voorschrift 1, paragraaf 3, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 26, in bijlage III, in de titel van voorschrift 4, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 27, in bijlage III, in de titel van voorschrift 8, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 28, in het aanhangsel bij bijlage III, aanhef, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2013, 48 dienen in de vertaling de volgende correcties te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.200(62) van 15 juli 2011

Op blz. 7, in bijlage IV, aanhef, dient „De nieuwe paragrafen 5bis, 7bis en 7ter worden aan voorschrift 1 toegevoegd:” te worden vervangen door „De nieuwe paragrafen 6, 9 en 10 worden aan voorschrift 1 toegevoegd en de bestaande paragrafen worden dienovereenkomstig vernummerd:”. In de eerste alinea dient paragraafnummer „5bis” te worden vernummerd tot „6”.

Op blz. 8, in bijlage IV, voorschrift 1, paragraaf 5bis, subparagraaf .2, dient de voetnoot te worden geschrapt. In de derde alinea dient paragraafnummer „7bis” te worden vernummerd tot „9”. In de vierde alinea dient paragraafnummer „7ter” te worden vernummerd tot „10”. In bijlage IV, voorschrift 9, paragraaf 2, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 9, in bijlage IV, voorschrift 11, onder A, paragraaf 1, subparagraaf .1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

Op blz. 10, in bijlage IV, voorschrift 11, onder B, paragraaf 3, dienen de paragrafen a. en b. te worden vernummerd tot .1 en .2 en in beide paragrafen dienen de zinsneden „voorschrift 12bis” te worden vervangen door „voorschrift 13”. Onder C, paragraaf 4, dient de aanhef „Het volgende nieuwe voorschrift 12bis wordt toegevoegd:” te worden vervangen door „Het volgende nieuwe voorschrift 13 wordt toegevoegd en het bestaande voorschrift 13 wordt vernummerd tot 14:” en in de aanhef dient voorschriftnummer „12bis” te worden vernummerd tot „13”.

Op blz. 11, in het Model van het Internationaal Certificaat van Voorkoming van Verontreiniging door Sanitair afval, paragraaf 1.1, laatste alinea, dient de zinsnede „[resolutie MEPC…].” te worden vervangen door „[door de organisatie ontwikkelde richtlijnen]” en dient de voetnoot te worden geschrapt.

Resolutie MEPC.201(62) van 15 juli 2011

Op blz. 20, in bijlage V, voorschrift 8, dient paragraaf 2 te worden vernummerd tot 3 en paragraaf 3 te worden vernummerd tot 2.

Op blz. 21, in bijlage V, in de titel van voorschrift 9 en in de titel van voorschrift 10, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 24, in het aanhangsel, Model van het vuilnisjournaal, paragraaf 2, laatste alinea en paragraaf 3, onder I, dienen de voetnoten te worden geschrapt.

Op blz. 25, in het aanhangsel, Model van het vuilnisjournaal, paragraaf 4.1.1, dient de voetnoot te worden geschrapt.

In Trb. 2013, 205 dient in de vertaling de volgende correctie te worden aangebracht.

Resolutie MEPC.216(63) van 2 maart 2012

Op blz. 12, in bijlage V, voorschrift 8, paragraaf 2bis, dient de voetnoot te worden geschrapt.


Protocol van 1978

Voor de vertaling van het Protocol, zie Trb. 1978, 188.


D. PARLEMENT

Verdrag

Zie Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 125, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2008, 90, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

De in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 4 april 2014 van de Bijlagen I, II, III, IV en V (MEPC.246(66)) en van Bijlage I (MEPC.248(66)) behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Protocol van 1978

Voor het Protocol van 1978, zie Trb. 1983, 127, Trb. 1993, 147, Trb. 1996, 24 en Trb. 1997, 138.

Codes

De in rubriek B hierboven genoemde codes en wijzigingen daarvan behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1983, 126.

Verdrag

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2008, 90.

Bijlage III

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

01-07-92

   

Angola

 

04-10-01

R

04-01-02

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

01-07-92

   

Argentinië

 

31-08-93

R

01-12-93

   

Australië

 

10-10-94

R

10-01-95

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bahama's

 

11-08-92

R

11-11-92

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Barbados

 

06-05-94

R

06-08-94

   

Belarus

 

07-01-94

R

07-04-94

   

België

 

27-10-88

R

01-07-92

   

Belize

 

26-05-95

R

26-08-95

   

Benin

 

11-02-00

R

11-05-00

   

Bolivia

 

04-06-99

R

04-09-99

   

Brazilië

 

08-11-95

R

08-02-96

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

13-08-93

   

Cambodja

 

28-11-94

R

28-02-95

   

Canada

 

08-08-02

R

08-11-02

   

Chili

 

10-10-94

R

10-01-95

   

China

 

13-09-94

R

13-12-94

   

Colombia

 

27-07-81

R

01-07-92

   

Comoren

 

22-11-00

R

22-02-01

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

22-03-04

R

22-06-04

   

Denemarken

 

27-11-80

R

01-07-92

   

Dominica

 

31-08-01

R

30-11-01

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

R

24-09-99

   

Duitsland

 

21-01-82

R

01-07-92

   

Ecuador

 

18-05-90

R

01-07-92

   

Egypte

 

07-08-86

R

01-07-92

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

R

24-07-96

   

Estland

 

18-08-92

R

18-11-92

   

Filipijnen

 

15-06-01

R

15-09-01

   

Finland

 

20-09-83

R

01-07-92

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

01-07-92

   

Gabon

 

26-04-83

R

01-07-92

   

Gambia

 

01-11-91

R

01-07-92

   

Georgië

 

08-11-94

R

08-02-95

   

Ghana

 

01-10-10

R

01-01-11

   

Griekenland

 

23-09-82

R

01-07-92

   

Guatemala

 

03-11-97

R

03-02-98

   

Guinee

 

02-10-02

R

02-01-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

10-03-98

   

Hongarije

 

14-01-85

R

01-07-92

   

Ierland

 

27-04-98

R

27-07-98

   

IJsland

 

30-06-89

R

01-07-92

   

India

 

11-06-03

R

11-09-03

   

Indonesië

 

24-08-12

R

24-11-12

   

Iran

 

29-05-09

R

29-08-09

   

Israël

 

01-10-96

R

01-01-97

   

Italië

 

01-10-82

R

01-07-92

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

01-07-92

   

Jamaica

 

13-03-91

R

01-07-92

   

Japan

 

09-06-83

R

01-07-92

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

R

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

07-06-94

   

Kenia

 

15-12-92

R

15-03-93

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

27-07-92

VG

01-07-92

   

Letland

 

20-05-92

R

20-08-92

   

Libanon

 

18-07-83

R

01-07-92

   

Liberia

 

05-10-95

R

05-01-96

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

01-07-92

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

01-07-92

   

Madagaskar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

17-03-02

   

Maleisië

 

27-09-10

R

27-12-10

   

Malta

 

13-02-04

R

13-05-04

   

Marokko

 

12-10-93

R

12-01-94

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

R

01-07-92

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

24-02-98

   

Mauritius

 

06-04-95

R

06-07-95

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

20-11-92

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

23-10-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

18-03-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

19-04-88

R

01-07-92

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

19-04-88

R

01-07-92

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

01-05-01

   

Nieuw-Zeeland

 

25-09-98

R

25-12-98

   

Nigeria

 

24-05-02

R

24-08-02

   

Niue

 

27-06-12

R

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

01-07-92

   

Noorwegen

 

15-07-80

R

01-07-92

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Oman

 

13-03-84

R

01-07-92

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

01-07-92

   

Pakistan

 

22-11-94

R

22-02-95

   

Palau

 

29-09-11

R

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

R

01-07-92

   

Papoea-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

R

25-01-94

   

Peru

 

25-04-80

R

01-07-92

   

Polen

 

01-04-86

R

01-07-92

   

Portugal

 

22-10-87

R

01-07-92

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

01-07-92

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

24-03-98

   

Saint Lucia

 

12-07-00

R

12-10-00

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

01-07-92

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

07-05-02

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

29-01-99

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

16-04-97

   

Servië

 

12-03-01

VG

01-07-92

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

23-08-02

   

Singapore

 

02-03-94

R

02-06-94

   

Slovenië

 

17-11-92

VG

01-07-92

   

Slowakije

 

30-01-95

VG

01-01-93

   

Spanje

 

21-01-91

R

01-07-92

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

24-09-97

   

Suriname

 

04-11-88

R

01-07-92

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

01-07-92

   

Tonga

 

01-02-96

R

01-05-96

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

06-06-00

   

Tsjechië

 

19-10-93

VG

01-01-93

   

Tsjechoslowakije (<01-01-1993)

 

02-07-84

R

01-07-92

   

Tunesië

 

10-10-80

R

01-07-92

   

Turkije

 

14-10-14

R

14-01-15

   

Turkmenistan

 

04-02-09

R

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

01-07-92

   

Uruguay

 

30-04-79

R

01-07-92

   

Vanuatu

 

22-04-91

R

01-07-92

   

Venezuela

 

29-07-94

R

29-10-94

   

Verenigd Koninkrijk

 

27-05-86

R

01-07-92

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Verenigde Staten van Amerika

 

01-07-91

R

01-07-92

   

Zuid-Afrika

 

05-02-97

R

05-05-97

   

Zuid-Korea

 

28-02-96

R

28-05-96

   

Zweden

 

09-06-80

R

01-07-92

   

Zwitserland

 

30-04-90

R

01-07-92

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

01-07-1997

 

Macau SAR

20-12-1999

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

01-07-1992

 

Groenland

01-01-1997

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Bermuda

23-06-1988

 

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Caymaneilanden

23-06-1988

 

Falklandeilanden

14-11-1995

 

Gibraltar

01-12-1988

 

Hongkong (< 01-07-1997)

07-03-1995

01-07-1997

Man

09-06-1994

 

Bijlage IV

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Albanië

 

09-01-07

R

09-04-07

   

Algerije

 

31-01-89

R

27-09-03

   

Angola

 

04-10-01

R

27-09-03

   

Antigua en Barbuda

 

29-01-88

R

27-09-03

   

Argentinië

 

31-08-93

R

27-09-03

   

Australië

 

27-02-04

R

27-05-04

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

R

16-10-04

   

Bangladesh

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Barbados

 

26-11-01

R

27-09-03

   

Belarus

 

07-01-94

R

27-09-03

   

België

 

04-01-96

R

27-09-03

   

Belize

 

26-05-95

R

27-09-03

   

Benin

 

11-02-00

R

27-09-03

   

Bolivia

 

04-06-99

R

27-09-03

   

Brazilië

 

08-11-95

R

27-09-03

   

Bulgarije

 

13-05-93

R

27-09-03

   

Cambodja

 

28-11-94

R

27-09-03

   

Canada

 

26-03-10

T

26-06-10

   

Chili

 

10-10-94

R

27-09-03

   

China

 

02-11-06

R

02-02-07

   

Colombia

 

27-07-81

R

27-09-03

   

Comoren

 

22-11-00

R

27-09-03

   

Congo, Republiek

 

07-09-04

R

07-12-04

   

Cyprus

 

30-05-06

R

30-08-06

   

Denemarken

 

27-11-80

R

27-09-03

   

Dominicaanse Republiek

 

24-06-99

R

27-09-03

   

Duitsland

 

21-01-82

R

27-09-03

   

Ecuador

 

18-05-90

R

27-09-03

   

Egypte

 

07-08-86

R

27-09-03

   

El Salvador

 

24-09-08

R

24-12-08

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

R

27-09-03

   

Estland

 

18-08-92

R

27-09-03

   

Filipijnen

 

15-06-01

R

27-09-03

   

Finland

 

20-09-83

R

27-09-03

   

Frankrijk

 

25-09-81

R

27-09-03

   

Gabon

 

26-04-83

R

27-09-03

   

Gambia

 

01-11-91

R

27-09-03

   

Georgië

 

08-11-94

R

27-09-03

   

Ghana

 

01-10-10

R

01-01-11

   

Griekenland

 

23-09-82

R

27-09-03

   

Guatemala

 

03-11-97

R

27-09-03

   

Guinee

 

02-10-02

R

27-09-03

   

Guyana

 

10-12-97

R

27-09-03

   

Hongarije

 

14-01-85

R

27-09-03

   

Ierland

 

10-08-06

R

10-11-06

   

India

 

11-06-03

R

27-09-03

   

Indonesië

 

24-08-12

R

24-11-12

   

Iran

 

29-05-09

R

29-08-09

   

Italië

 

01-10-82

R

27-09-03

   

Ivoorkust

 

05-10-87

R

27-09-03

   

Jamaica

 

13-03-91

R

27-09-03

   

Japan

 

09-06-83

R

27-09-03

   

Jordanië

 

02-06-06

R

02-09-06

   

Kaapverdië

 

04-07-03

R

04-10-03

   

Kameroen

 

18-09-09

R

18-12-09

   

Kazachstan

 

07-03-94

R

27-09-03

   

Kenia

 

15-12-92

R

27-09-03

   

Kiribati

 

05-02-07

R

05-05-07

   

Koeweit

 

07-08-07

R

07-11-07

   

Kroatië

 

08-10-91

VG

27-09-03

   

Letland

 

20-05-92

R

27-09-03

   

Libanon

 

18-07-83

R

27-09-03

   

Liberia

 

21-08-06

R

21-11-06

   

Libië

 

28-04-05

R

28-07-05

   

Litouwen

 

04-12-91

R

27-09-03

   

Luxemburg

 

14-02-91

R

27-09-03

   

Madagaskar

 

30-08-05

R

30-11-05

   

Malawi

 

17-12-01

R

27-09-03

   

Maleisië

 

27-09-10

R

27-12-10

   

Malta

 

30-03-11

R

30-06-11

   

Marokko

 

12-10-93

R

27-09-03

   

Marshalleilanden

 

26-04-88

R

27-09-03

   

Mauritanië

 

24-11-97

R

27-09-03

   

Mauritius

 

06-04-95

R

27-09-03

   

Moldavië

 

11-10-05

R

11-01-06

   

Monaco

 

20-08-92

R

27-09-03

   

Mongolië

 

15-10-03

R

15-01-04

   

Montenegro

 

23-10-06

VG

03-06-06

   

Mozambique

 

09-11-05

R

09-02-06

   

Namibië

 

18-12-02

R

27-09-03

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

           

– Nederland:

           

 – in Europa

 

11-11-05

R

11-02-06

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

20-04-06

R

20-04-06

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

01-02-01

R

27-09-03

   

Nigeria

 

24-05-02

R

27-09-03

   

Niue

 

27-06-12

R

27-09-12

   

Noord-Korea

 

01-05-85

R

27-09-03

   

Noorwegen

 

26-09-02

R

27-09-03

   

Oekraïne

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Oman

 

13-03-84

R

27-09-03

   

Oostenrijk

 

27-05-88

R

27-09-03

   

Pakistan

 

22-11-94

R

27-09-03

   

Palau

 

29-09-11

R

29-12-11

   

Panama

 

20-02-85

R

27-09-03

   

Papoea-Nieuw-Guinea

 

25-10-93

R

27-09-03

   

Peru

 

25-04-80

R

27-09-03

   

Polen

 

01-04-86

R

27-09-03

   

Portugal

 

22-10-87

R

27-09-03

   

Qatar

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Roemenië

 

05-07-06

R

05-10-06

   

Russische Federatie

 

14-08-87

R

27-09-03

   

Saint Kitts en Nevis

 

24-12-97

R

27-09-03

   

Saint Lucia

 

12-07-00

R

27-09-03

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

28-10-83

R

27-09-03

   

Salomonseilanden

 

30-06-04

R

30-09-04

   

Samoa

 

07-02-02

R

27-09-03

   

Sao Tomé en Principe

 

29-10-98

R

27-09-03

   

Saudi-Arabië

 

23-05-05

R

23-08-05

   

Senegal

 

16-01-97

R

27-09-03

   

Servië

 

12-03-01

VG

27-09-03

   

Sierra Leone

 

23-05-02

R

27-09-03

   

Singapore

 

01-05-05

R

01-08-05

   

Slovenië

 

25-06-91

VG

27-09-03

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Spanje

 

21-01-91

R

27-09-03

   

Sri Lanka

 

24-06-97

R

27-09-03

   

Suriname

 

04-11-88

R

27-09-03

   

Syrië

 

08-03-06

R

08-06-06

   

Tanzania

 

23-07-08

R

23-10-08

   

Togo

 

09-02-90

R

27-09-03

   

Tonga

 

01-02-96

R

27-09-03

   

Trinidad en Tobago

 

06-03-00

R

27-09-03

   

Tsjechië

 

01-01-93

VG

27-09-03

   

Tunesië

 

10-10-80

R

27-09-03

   

Turkije

 

14-10-14

R

14-01-15

   

Turkmenistan

 

04-02-09

R

04-05-09

   

Tuvalu

 

22-08-85

R

27-09-03

   

Uruguay

 

30-04-79

R

27-09-03

   

Vanuatu

 

15-03-04

R

15-06-04

   

Venezuela

 

29-07-94

R

27-09-03

   

Verenigd Koninkrijk

 

11-09-95

R

27-09-03

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

15-01-07

R

15-04-07

   

Zuid-Korea

 

28-11-03

R

28-02-04

   

Zweden

 

09-06-80

R

27-09-03

   

Zwitserland

 

20-11-98

R

27-09-03

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

02-02-2007

 

Macau SAR

02-02-2007

 
Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

27-09-2003

 
Portugal

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Macau (<20-12-1999)

24-08-1999

20-12-1999

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Britse Maagdeneilanden

19-06-2006

 

Man

13-02-2012

 

Bijlage V

Zie, laatstelijk, Trb. 2013, 48.

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Zie Trb. 2009, 103.

G. INWERKINGTREDING

Verdrag

Zie Trb. 1983, 126, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299 en Trb. 2011, 43.

Protocol van 1978

Zie Trb. 1983, 127, Trb. 1985, 136, Trb. 1986, 121, Trb. 1988, 143, Trb. 1990, 168, Trb. 1992, 29 en Trb. 2011, 43.

Bijlage III

Zie Trb. 1992, 28 en Trb. 2011, 43.

Bijlage IV

Zie Trb. 2005, 28, Trb. 2005, 299, Trb. 2006, 260, Trb. 2009, 103, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Bijlage V

Zie Trb. 1988, 143, Trb. 2011, 43, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Wijzigingen van Bijlagen

Zie, laatstelijk, Trb. 2014, 32.

Resolutie MEPC.235(65) van 17 mei 2013

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.235(65)) op 1 april 2014 aanvaard.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2014 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

Resolutie MEPC.236(65) van 17 mei 2013

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.236(65)) op 1 april 2014 aanvaard.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 oktober 2014 in werking getreden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

Resolutie MEPC.238(65) van 17 mei 2013

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, zijn de in rubriek B van Trb. 2013, 205 geplaatste wijzigingen van 17 mei 2013 van de Bijlagen I en II bij het Verdrag (MEPC.238(65)) op 1 juli 2014 aanvaard.

De wijzigingen zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, op 1 januari 2015 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk gelden.

Resolutie MEPC.246(66) van 4 april 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 4 april 2014 van de Bijlagen I, II, III, IV en V bij het Verdrag (MEPC.246(66)), geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2015 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 januari 2016 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.

Resolutie MEPC.248(66) van 4 april 2014

In overeenstemming met artikel 16, tweede lid, onderdeel f, onder iii, van het Verdrag, worden de in rubriek B hierboven geplaatste wijzigingen van 4 april 2014 van Bijlage I bij het Verdrag (MEPC.248(66)) geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2015 en zullen ingevolge artikel 16, tweede lid, onderdeel g, onder ii, van het Verdrag, op 1 januari 2016 in werking treden, tenzij voorafgaand aan eerstgenoemde datum ten minste een derde van de partijen, dan wel de partijen waarvan de koopvaardijvloten tezamen ten minste vijftig procent vormen van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot, bij de Organisatie bezwaar hebben aangetekend tegen de wijzigingen.


Codes

Zie Trb. 2009, 14 en Trb. 2013, 205.

Code for recognized organizations (RO Code)

Resolutie MEPC.237(65), waarbij de Code voor erkende organisaties werd aangenomen, zal op 1 januari 2015 in werking treden.

IBC Code

Resolutie MEPC.225(64), waarbij de IBC Code is gewijzigd, is op 1 juni 2014 in werking getreden.

J. VERWIJZINGEN

Verdrag

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1975, 147, Trb. 1978, 187, Trb. 1983, 126, Trb. 1986, 120, Trb. 1988, 124, Trb. 1992, 28, Trb. 2005, 28, Trb. 2008, 90, Trb. 2009, 14, Trb. 2009, 103, Trb. 2010, 70, Trb. 2011, 43, Trb. 2012, 19, Trb. 2013, 48 en Trb. 2013, 205.

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 112

     

Titel

:

Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol daarbij van 1978;

Londen, 26 september 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 198

Uitgegeven de zesentwintigste november 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

De Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

De Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.

X Noot
1)

De tekst van de Code voor de implementatie van IMO instrumenten (Code III) is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De tekst is ook te raadplegen via internet: http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Assembly-(A).aspx

X Noot
2)

De tekst van de resolutie is niet opgenomen. Deze ligt ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De tekst is ook te raadplegen via internet: http://www.imo.org/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Marine-Environment-Protection-Committee-%28MEPC%29.aspx