26 (1990) Nr. 15

A. TITEL

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

B. TEKST

De Nederlandse, de Franse en de Duitse tekst van de Overeenkomst zijn geplaatst in Trb. 1990, 145.

Op grond van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (hierna het „Schengenprotocol”) aangenomen bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van Amsterdam, is de Overeenkomst onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie. Wijzigingen van bepalingen van de Overeenkomst komen bijgevolg tot stand door aanpassing van de regelgeving van de Europese Unie. In rubriek J hieronder wordt een overzicht gegeven van deze regelgeving.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1993, 115.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1990, 145 en rubriek F van Trb. 1994, 155.

Op grond van het Schengenprotocol juncto het in rubriek J genoemde Besluit 2000/777/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst sinds 25 maart 2001 grotendeels van toepassing voor Denemarken, Finland en Zweden.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de in rubriek J hieronder genoemde Overeenkomst inzake de betrokkenheid van IJsland en Noorwegen bij het Schengenacquis juncto Besluit 2000/777/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van onderhavige Overeenkomst sinds 25 maart 2001 grotendeels van toepassing voor IJsland en Noorwegen.

Op grond van artikel 4 van het Schengenprotocol juncto de in rubriek J hieronder genoemde Besluiten 2004/926/EG en 2000/365/EG van de Raad van de Europese Unie, is een beperkt aantal bepalingen van deze Overeenkomst sinds 1 januari 2005 van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en Gibraltar.

Op grond van Bijlage I bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2007/801/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst sinds 21 december 2007 grotendeels van toepassing voor Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije en op grond van Bijlage I bij de Akte sinds 1 mei 2004 voor een beperkt deel voor Cyprus.

Op grond van Bijlage II bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2010/365/EU van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst sinds 1 januari 2007 en 15 oktober 2010 voor een beperkt deel van toepassing voor Bulgarije en Roemenië.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de in rubriek J hieronder genoemde Overeenkomst inzake de betrokkenheid van Zwitserland bij het Schengenacquis ( hierna de „Schengenovereenkomst Zwitserland”) juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2008/903/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van onderhavige Overeenkomst sinds 12 december 2008 grotendeels van toepassing voor Zwitserland.

Op grond van artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, eerste lid, van het in rubriek J hieronder genoemde Protocol betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Schengenovereenkomst Zwitserland zullen de bepalingen van onderhavige Overeenkomst vanaf een door de Raad van de Europese Unie vast te stellen datum grotendeels van toepassing zijn voor Liechtenstein.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

19-06-90

31-03-93

R

01-09-93

   

Denemarken

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Duitsland

19-06-90

30-07-93

R

01-09-93

   

Estland

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Finland

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Frankrijk

19-06-90

30-07-93

R

01-09-93

   

Griekenland

 

01-12-97

T

01-12-97

   

Hongarije

 

21-12-07

T

21-12-07

   

IJsland

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Italië

 

01-07-97

T

01-07-97

   

Letland

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Litouwen

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Luxemburg

19-06-90

31-03-93

R

01-09-93

   

Malta

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

19-06-90

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

30-07-93

R

01-09-93

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Noorwegen

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Oostenrijk

 

01-12-97

T

01-12-97

   

Polen

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Portugal

 

01-03-94

T

01-03-94

   

Slovenië

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Slowakije

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Spanje

 

01-03-94

T

01-03-94

   

Tsjechië

 

21-12-07

T

21-12-07

   

Zweden

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Zwitserland

 

12-12-08

T

12-12-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, Trb. 1995, 75, Trb. 1998, 262 en Trb. 2005, 253.

Op grond van het Schengenprotocol is de onderhavige Overeenkomst op 1 mei 1999 onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1990, 145, Trb. 1993, 115, Trb. 1994, 39, 155 en 217, Trb. 1995, 5, 75 en 234, Trb. 1996, 71 en 300, Trb. 1997, 122, Trb. 1998, 262, Trb. 2004, 228 en Trb. 2005, 253.

Verbanden

Titel

:

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 290

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 293

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 295

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland, en van de Franse Republiek en op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst is toegetreden;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 297

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden;

Madrid, 6 november 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 299

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden;

Brussel, 28 april 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 301

     

Titel

:

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Portugese Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, Partijen bij het Akkoord en bij de Overeenkomst van Schengen, en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de afschaffing van de personencontroles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 308

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Brussel, 18 mei 1999

Tekst

:

Pb. EU L 176 van 10 juli 1999, blz. 36

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 303

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Finland tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 305

     

Titel

:

Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 307

     

Titel

:

Protocol tot wijziging van de artikelen 40, 41 en 65 van de op 19 juni 1990 ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord;

Lissabon, 24 juni 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 309

     

Titel

:

Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis;

Brussel, 29 mei 2000

Tekst

:

Pb. EU L 131 van 1 juni 2000, blz. 47

     

Titel

:

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen;

Brussel, 1 december 2000

Tekst

:

Pb. EU L 309 van 9 december 2000, blz. 24

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Luxemburg, 26 oktober 2004

Tekst

:

Trb. 2006, 83 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 70

     

Titel

:

Besluit 2004/926/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende de toepassing door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland van de bepalingen van het Schengenacquis;

Brussel, 22 december 2004

Tekst

:

Pb. EU L 395 van 31 december 2004, blz. 70

     

Titel

:

Besluit 2007/801/EG van de Raad van 6 december 2007 betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek;

Brussel, 6 december 2007

Tekst

:

Pb. EU L 323 van 8 december 2007, blz. 34

     

Titel

:

Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Brussel, 28 februari 2008

Tekst

:

Pb. EU L 161 van 24 juni 2009, blz. 8

     

Titel

:

Besluit 2008/903/EG van de Raad van 27 november 2008 betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis in de Zwitserse Bondsstaat;

Brussel, 27 november 2008

Tekst

:

Pb. EU L 327 van 5 december 2008, blz. 15

     

Titel

:

Besluit 2010/365/EU van de Raad van 29 juni 2010 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië;

Luxemburg, 29 juni 2010

Tekst

:

Pb. EU L 166 van 1 juli 2010, blz. 17

     

De Overeenkomst is naast de in Trb. 2004, 228 en Trb. 2005, 253 genoemde Verordeningen en (Kader)besluiten nog gewijzigd en aangevuld door:

     

Titel

:

Besluit 2000/586/JBZ van de Raad van 28 september 2000 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel 41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Brussel, 28 september 2000

Tekst

:

Pb EU L 48 van 3 oktober 2000, blz. 1

     

Titel

:

Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985;

Luxemburg, 28 juni 2001

Tekst

:

Pb EU L 187 van 10 juli 2001, blz. 45

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengen grenscode);

Straatsburg, 15 maart 2006

Tekst

:

Pb EU L 105 van 13 april 2006, blz. 1

     

Titel

:

Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie;

Brussel, 18 december 2006

Tekst

:

Pb EU L 386 van 29 december 2006, blz. 89

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 1931/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van regels inzake klein grensverkeer aan de landbuitengrenzen van de lidstaten en tot wijziging van de bepalingen van de Schengenuitvoeringsovereenkomst;

Brussel, 20 december 2006

Tekst

:

Pb EU L 405 van 30 december 2006, blz. 1

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toegang tot het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) voor de instanties die in de lidstaten belast zijn met de afgifte van kentekenbewijzen van voertuigen;

Brussel, 20 december 2006

Tekst

:

Pb EU L 381 van 28 december 2006, blz. 1

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

Brussel, 20 december 2006

Tekst

:

Pb EU L 381 van 28 december 2006, blz. 4

     

Titel

:

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

Luxemburg, 12 juni 2007

Tekst

:

Pb EU L 205 van 7 augustus 2007, blz. 63

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 1104/2008 van de Raad van 24 oktober 2008 over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II);

Luxemburg, 24 oktober 2008

Tekst

:

Pb EU L 299 van 8 november 2008, blz. 1

     

Titel

:

Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie;

Brussel, 27 november 2008

Tekst

:

Pb EU L 327 van 5 december 2008, blz. 27

     

Titel

:

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken;

Brussel, 27 november 2008

Tekst

:

Pb EU L 350 van 30 december 2008, blz. 60

     

Titel

:

Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode;

Brussel, 13 juli 2009

Tekst

:

Pb EU L 243 van 15 september 2009, blz. 1

     

Titel

:

Verordening (EU) nr. 265/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 maart 2010 tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordening (EG) nr. 562/2006 wat het verkeer van personen met een visum voor verblijf van langere duur betreft;

Brussel, 25 maart 2010

Tekst

:

Pb EU L 85 van 31 maart 2010, blz. 1

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Tekst

:

Trb. 1998, 11 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

     

Titel

:

Europees Verdrag betreffende uitlevering;

Parijs, 13 december 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 168

     

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

‘s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

     

Titel

:

Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;

Brussel, 27 juni 1962

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 146

     

Titel

:

Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake wederzijdse bijstand tussen de onderscheiden douane-administraties;

Rome, 7 september 1967

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 95

     

Titel

:

Protocol tot aanvulling en wijziging van het Benelux-Verdrag inzake uitlevering en rechtshulp in strafzaken;

Brussel, 11 mei 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2006, 147

     

Titel

:

Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens;

Straatsburg, 28 januari 1981

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 287

     

Titel

:

Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen;

Straatsburg, 21 maart 1983

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 36

     

Titel

:

Besluit van de Raad van 24 juni 1988 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen;

Luxemburg, 24 juni 1988

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 35

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie;

Athene, 16 april 2003

Tekst

:

Trb. 2003, 74 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 119

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Tekst

:

Trb. 2005, 196 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 59

Uitgegeven de tweede december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven