14 (1957) Nr. 14

A. TITEL

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom);

(met Bijlagen en Protocol)

Rome, 25 maart 1957

B. TEKST

De Franse tekst van Verdrag, Bijlagen en Protocol is geplaatst in Trb. 1957, 75; de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1957, 92. Zie ook Trb. 1976, 79.

Voor wijzigingen van het Verdrag zie rubriek J van Trb. 1986, 29, Trb. 1987, 117, Trb. 1995, 78 en Trb. 2004, 121.

Voor correcties van de Franse en de Nederlandse tekst van het Verdrag zie Trb. 2004, 121.

Voor wijzigingen (van de Nederlandse tekst) van het Verdrag zie Trb. 2007, 117.

Het Verdrag is gewijzigd bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van 13 december 2007. Zie voor de tekst van het Verdrag, zoals gewijzigd, Trb. 2008, 52. Zie voor correcties van het Verdrag van 13 december 2007 Trb. 2010, 43 en Trb. 2010, 174.

Op 23 juni 2010 is te Brussel een Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag gehechte Protocol betreffende de overgangsbepalingen tot stand gekomen. Zie voor de Nederlandse tekst van het Protocol Trb.  2010, 245

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1957, 250.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1957, 75, rubriek F van Trb. 1976, 79 en rubriek E van Trb. 2007, 117.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1957, 250, Trb. 1995, 78, Trb. 2007, 117 en Trb. 2010, 39.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1957, 75 en 92, Trb. 1976, 79, Trb. 1981, 130, Trb. 1985, 27, Trb. 1986, 29, Trb. 1995, 78, Trb. 2004, 121, Trb. 2007, 117, Trb. 2008, 52 en Trb. 2010, 39.

Verbanden

Titel

:

Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Lissabon, 13 december 2007

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 245

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 248

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 163

     

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

’s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

Uitgegeven de dertigste september 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven