14 (1985) Nr. 4

A. TITEL

Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 14 juni 1985

B. TEKST

De Nederlandse tekst van het Akkoord is geplaatst in Trb. 1985, 102.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 1986, 34.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1985, 102 en rubriek F van Trb. 1997, 121.

Op grond van de inwerkingtreding van het Protocol betreffende de toetreding van Italië tot het onderhavig Akkoord zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 1 juli 1997 van toepassing op Italië.

Op grond van de inwerkingtreding van het Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot het onderhavig Akkoord zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 1 december 1997 van toepassing op Griekenland.

Op grond van de inwerkingtreding van het Protocol betreffende de toetreding van Oostenrijk tot het onderhavig Akkoord zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 1 december 1997 van toepassing op Oostenrijk.

Op grond van het Protocol tot opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie (hierna het „Schengenprotocol”), aangenomen bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag van Amsterdam juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2000/777/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 25 maart 2001 van toepassing op Denemarken, Finland en Zweden.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de in rubriek J hieronder genoemde Overeenkomst inzake de betrokkenheid van IJsland en Noorwegen bij het Schengenacquis juncto Besluit 2000/777/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 25 maart 2001 van toepassing op IJsland en Noorwegen.

Op grond van Bijlage I bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 1 mei 2004 van toepassing op Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Op grond van Bijlage II bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden bij het in rubriek J hieronder genoemde Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 1 januari 2007 van toepassing op Bulgarije en Roemenië.

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de in rubriek J hieronder genoemde Overeenkomst inzake de betrokkenheid van Zwitserland bij het Schengenacquis ( hierna de „Schengenovereenkomst Zwitserland”) juncto het eveneens in rubriek J genoemde Besluit 2008/903/EG van de Raad van de Europese Unie, zijn de bepalingen van dit Akkoord sinds 12 december 2008 van toepassing op Zwitserland.

Op grond van artikel 2, eerste lid, juncto artikel 10, eerste lid, van het in rubriek J hieronder genoemde Protocol betreffende de toetreding van Liechtenstein tot de Schengenovereenkomst Zwitserland zullen de bepalingen van dit Akkoord vanaf een door de Raad van de Europese Unie vast te stellen datum van toepassing zijn op Liechtenstein.

Partij

Onder tekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

 

14-06-85

O

02-03-86

   

Bulgarije

 

01-01-07

T

01-01-07

   

Cyprus

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Denemarken

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Duitsland

 

14-06-85

O

02-03-86

   

Estland

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Finland

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Frankrijk

 

14-06-85

O

02-03-86

   

Griekenland

 

01-12-97

T

01-12-97

   

Hongarije

 

01-05-04

T

01-05-04

   

IJsland

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Italië

 

01-07-97

T

01-07-97

   

Letland

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Litouwen

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Luxemburg

 

14-06-85

O

02-03-86

   

Malta

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

14-06-85

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

31-01-86

R

02-03-86

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Noorwegen

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Oostenrijk

 

01-12-97

T

01-12-97

   

Polen

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Portugal

 

01-05-95

T

01-05-95

   

Roemenië

 

01-01-07

T

01-01-07

   

Slovenië

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Slowakije

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Spanje

 

01-05-95

T

01-05-95

   

Tsjechië

 

01-05-04

T

01-05-04

   

Zweden

 

25-03-01

T

25-03-01

   

Zwitserland

 

12-12-08

T

12-12-08

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebonden heid, NB=Niet bekend

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 1986, 34.

Op grond van het Schengenprotocol is het onderhavige Akkoord op 1 mei 1999 onderdeel geworden van het recht van de Europese Unie.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1985, 102, Trb. 1986, 34 en Trb. 1997, 121.

Verbanden

Titel

:

Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Schengen, 19 juni 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 291

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Parijs, 27 november 1990

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 292

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend op 14 juni 1985 te Schengen, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 296

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek;

Bonn, 25 juni 1991

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 294

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek;

Madrid, 6 november 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 298

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek;

Brussel, 28 april 1995

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 300

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 302

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Finland tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 304

     

Titel

:

Protocol betreffende de toetreding van de Regering van het Koninkrijk Zweden tot het Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 306

     

Titel

:

Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Franse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Portugese Republiek, de Helleense Republiek, de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, Partijen bij het Akkoord en bij de Overeenkomst van Schengen, en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de afschaffing van de personencontroles aan de gemeenschappelijke grenzen;

Luxemburg, 19 december 1996

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 308

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Brussel, 18 mei 1999

Tekst

:

Pb. EU L 176 van 10 juli 1999, blz. 36

     

Titel

:

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen;

Brussel, 1 december 2000

Tekst

:

Pb. EU L 309 van 9 december 2000, blz. 24

     

Titel

:

Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Luxemburg, 26 oktober 2004

Tekst

:

Trb. 2006, 83 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 70

     

Titel

:

Protocol tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toetreding van het Vorstendom Liechtenstein tot de Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de wijze waarop Zwitserland wordt betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis;

Brussel, 28 februari 2008

Tekst

:

Pb. EU L 161 van 24 juni 2009, blz. 8

     

Titel

:

Besluit 2008/903/EG van de Raad van 27 november 2008 betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis in de Zwitserse Bondsstaat;

Brussel, 27 november 2008

Tekst

:

Pb. EU L 327 van 5 december 2008, blz. 15

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal;

Parijs, 18 april 1951

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 145

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie1);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 246

     

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM);

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 247

     

Titel

:

Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten;

Amsterdam, 2 oktober 1997

Tekst

:

Trb. 1998, 11 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2002, 153

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie;

Athene, 16 april 2003

Tekst

:

Trb. 2003, 74 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2004, 119

     

Titel

:

Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie;

Luxemburg, 25 april 2005

Tekst

:

Trb. 2005, 196 (Nederlands)

Laatste Trb.

:

Trb. 2009, 59

     

Titel

:

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie;

‘s-Gravenhage, 3 februari 1958

Laatste Trb.

:

Trb. 2010, 169

Uitgegeven de tweede december 2010.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

U. ROSENTHAL


XNoot
1)

De titel van het Verdrag luidde vóór 1 december 2009: Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Naar boven