Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 51, item 11

11 Stemming motie Hervorming langdurige zorg

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Hervorming langdurige zorg,

te weten:

  • -de motie-Leijten over intrekken van het wetsvoorstel Wmo 2015 (30597, nr. 404).

(Zie vergadering van 16 januari 2014.)

In stemming komt de motie-Leijten (30597, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 18.08 uur tot 19.06 uur geschorst.