Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 51, item 9

9 Extra regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Ojik van GroenLinks. Het gaat een beetje onrustig worden, want de stemmingsbel klinkt nu ook.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik wacht anders wel even.

De voorzitter:

Nee hoor, ga uw gang, mijnheer Van Ojik.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Mevrouw de voorzitter. Gisteren heeft de Kamer besloten om aanstaande dinsdag een debat te voeren met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de NSA, de NSO en alles wat te maken heeft met de kwestie van de telefoontaps en de brief die daarover gisteren is gestuurd. Tussen de brief van gisteren en eerdere uitlatingen van de minister van Binnenlandse Zaken bestaat licht. Maar nadat we gisteren hebben afgesproken, een debat te houden, blijkt er toch ook licht te zitten, verschil te bestaan tussen wat de minister van Defensie hierover zegt, zowel gisteravond in de media als vandaag volgens krantenberichten, en datgene wat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover zegt. Daarom doe ik een verzoek om ook de minister van Defensie aanstaande dinsdag bij het debat te hebben dat we over deze kwestie zullen voeren met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Geen bezwaar tegen dit verzoek. We hebben vanochtend vragen ingediend, uiteindelijk 64 in totaal. Vandaag zijn er nog andere geruchten naar boven gekomen over het eventueel adviseren van de minister om ergens niet aan deel te nemen. Kunnen we die vraag nog toevoegen aan de reeds ingediende vragen?

De voorzitter:

Dat doen we dan in een extra brief. Het stenogram zal ik aan het einde van de regeling doorgeleiden.

De heer Van Raak (SP):

We begonnen met een paniekbriefje van de minister van Binnenlandse Zaken. Sindsdien is er allerlei informatie en zijn er allerlei geruchten. Er is van alles aan de hand. Dat zal nog wel even zo blijven, want maandag wil ik graag opheldering. Dan wil ik eindelijk weten wat er aan de hand is, wat onze geheime diensten uitspoken en wat andere geheime diensten uitspoken. Laat de ministers nu eindelijk eens op papier zetten wat er aan de hand is. Dan ben ik maandag heel graag bereid om te bekijken wie we allemaal moeten uitnodigen. Dat zal in ieder geval de minister van Binnenlandse Zaken zijn. Mogelijk zullen dat ook nog andere ministers zijn. Ik denk dat maandag het beste moment is om na te gaan wie we straks allemaal in vak-K willen hebben.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Ik wil gewoon heel graag het verzoek van de heer Van Ojik steunen.

De heer Bosma (PVV):

Steun voor de heer Van Ojik.

De heer Bisschop (SGP):

Volgens mij gaat het over die vraag. Wij steunen het verzoek van de heer Van Ojik.

De heer Schouw (D66):

We hebben er geen bezwaar tegen als minister Hennis stand-by is voor de dinsdagavond. Mag ik gelijk van de gelegenheid gebruikmaken om via u, voorzitter, een klein aanvullend verzoek te doen? Vanmiddag is mij geworden dat de woordvoerder van de minister heeft laat weten dat de berichten over de AIVD niet kloppen en onzin zijn. Dat is een van de vragen die we vandaag met elkaar gesteld hebben. Mijn fractie stelt het niet op prijs als de komende dagen de vragen die deze Kamer heeft gesteld afzonderlijk door de woordvoerder al dan niet als waar of onwaar worden bestempeld. Dat is erg verwarrend. Ik vraag aan u, voorzitter, om het verzoek over te brengen om enige stilte te betrachten en de vragen maandag te beantwoorden, zoals we hebben afgesproken, en niet tussentijds allerlei berichten de wereld in te sturen over wat wel en wat niet waar zou zijn.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Als het om de inlichtingendiensten gaat, gaat het ook over de MIVD. Dan is het heel logisch om de minister van Defensie bij het debat te hebben. Steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Mijnheer Van Ojik, u hebt steun voor uw verzoek. De CDA-fractie heeft een aanvullende vraag gesteld en de D66-fractie heeft een aanvullende opmerking gemaakt. Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar de regering, inclusief het verzoek voor de uitnodiging natuurlijk.

We zijn hiermee gekomen aan het einde van deze extra regeling van werkzaamheden. De stemmingsbel is gegaan. Ik verzoek de leden die dat nog niet hebben gedaan, de presentielijst te tekenen en de leden die dat al wel hebben gedaan, hun plaatsen in te nemen.