Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 51, item 6

6 Mededelingen

De voorzitter:

Ontvangen is een bericht van het overlijden op 10 januari jl. van het oud-lid van de Kamer mevrouw F.J. Laning-Boersema.

Mevrouw F.J. Laning-Boersema was lid van de Kamer van 8 juni 1982 tot 16 september 1982 en van 16 maart 1983 tot 17 mei 1994 voor het CDA.

Namens de Kamer heb ik een bericht van deelneming aan de familie gezonden.

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.