Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 51, item 14

14 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

IGZ-rapport inzake geboortezorg aan asielzoekers - 19637-1775

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

IGZ-rapport inzake geboortezorg aan asielzoekers - 19637-1775

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Ministeriële Bijeenkomst over het cohesiebeleid en definitieve allocatie van middelen voor grensoverschrijdende programma’s - 21501-08-497

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Informele Ministeriële Bijeenkomst over het cohesiebeleid en definitieve allocatie van middelen voor grensoverschrijdende programma’s - 21501-08-497

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en van het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013- 21501-34-221

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de OJCS-Raad op 24 februari 2014 en van het verslag van de OJCS-Raad van 25 en 26 november 2013- 21501-34-221

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van een reactie op het bericht op Achmeazorg.nl dat ggz-aanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 (Verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2014) - 25424-240

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending van een reactie op het bericht op Achmeazorg.nl dat ggz-aanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 (Verzoek van het lid Leijten tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari 2014) - 25424-240

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van Corporate Europe Observatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem" - 27428-263

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van Corporate Europe Observatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem" - 27428-263

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand" - 29389-63

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen dertigledendebat over het bericht "Kabinet verlaagt AOW met €25 per maand" - 29389-63

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2013 - 29817-131

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding monitor arbeidsparticipatie 2013 - 29817-131

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren "Zo doende 2012" - 32336-26

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren "Zo doende 2012" - 32336-26

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 04 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) - 32615-16

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) - 32615-16

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie" - 32637-119

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie" - 32637-119

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg preventie inzake een motie over het opstellen van normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten - 32793-135

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg preventie inzake een motie over het opstellen van normen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten - 32793-135

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 03 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inkomsten van NAM uit het Groningengas - 33529-31

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inkomsten van NAM uit het Groningengas - 33529-31

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verwerking van de aflopende gasopbrengsten in de begroting - 33529-32

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verwerking van de aflopende gasopbrengsten in de begroting - 33529-32

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO - 33529-33

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO - 33529-33

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van 2BW Advocaten over problematiek EMIR wetgeving in combinatie met OTC derivaten en contracten MKB - 33750-IX-14

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op een brief van 2BW Advocaten over problematiek EMIR wetgeving in combinatie met OTC derivaten en contracten MKB - 33750-IX-14

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 januari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Beantwoording vraag bij brief "Aandachtspunten overheveling buitenonderhoud en aanpassing van schoolgebouwen" - 2014Z01978

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 05 februari 2014

Rondgezonden en gepubliceerd.