Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 36, item 15

15 Stemmingen moties Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in Mali

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in Mali,

te weten:

  • -de motie-Van Ojik over de geïntegreerde inzet van defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking voor MINUSMA (29521, nr. 218);

  • -de motie-Van Bommel over afwijzen van de voorgestelde deelname van Nederlandse militairen (29521, nr. 219);

  • -de motie-De Roon over niet deelnemen aan de missie (29521, nr. 220).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Ojik (29521, nr. 218).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik wil de fractie van de PvdA en in het bijzonder mevrouw Maij in overweging geven om haar motie nr. 217 toch in stemming te brengen.

De voorzitter:

Die motie is tijdens het debat aangehouden en staat niet meer op de stemmingslijst. Ik zie mevrouw Maij niet reageren op dit verzoek, dus ik ga ervan uit dat de motie aangehouden blijft.

In stemming komt de motie-Van Bommel (29521, nr. 219).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Roon (29521, nr. 220).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en Bontes voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.