Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201421501-20 nr. 906

21 501-20 Europese Raad

Nr. 906 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 2 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de islamitische genocideplegers en terroristen die zich hebben verenigd onder de naam Islamitische Staat, volledig moeten worden vernietigd;

verzoekt de regering om, binnen NAVO-verband te pleiten voor hardere militaire actie, waarbij IS(IS) zowel in Irak als in Syrië wordt bestreden,

verzoekt de regering tevens, daarbij te zorgen voor een actieve Nederlandse militaire bijdrage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes