Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 81, item 11

11 Stemmingen Richtlijn maritieme verordening

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het EU-voorstel Richtlijn maritieme ordening (COM (2013) 133) (33601, nr. 4).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken, een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Daartoe wordt besloten.