Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 81, item 10

10 Stemmingen belastingplicht overheidsbedrijven

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het debat over de belastingplicht van overheidsbedrijven,

te weten:

  • - de motie-Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op LPG rijden (33402, nr. 56);

  • - de motie-Bashir over een overgangsregeling voor bezitters van oldtimers die op diesel rijden (33402, nr. 57).

(Zie vergadering van 25 april 2013.)

In stemming komt de motie-Bashir (33402, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (33402, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.