Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 81, item 14

14 Stemmingen Feitenrelaas fraude met toeslagen

Aan de orde is de stemming over de bij het debat ingediende motie,

te weten:

  • - de motie-Omtzigt c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de staatssecretaris van Financiën (17050, nr. 433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 01.56 uur.