Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 81, item 12

12 Stemmingen Spoor

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het spoor,

te weten:

  • - de motie-Van Veldhoven c.s. over het opnemen van een samenwerkingsparagraaf in de concessies van NS en ProRail (29984, nr. 405).

(Zie vergadering van 25 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (29984, nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Ik schors de vergadering enkele minuten zodat u de nieuwe collega's, de heer Van Laar en de heer Smaling, kunt feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.