Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20122013-73-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33538
Behandeld dossier 33538;13
Behandeld dossier 33538;14
Behandeld dossier 33538;15
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-04-10
Datum vergadering 2013-04-10
Documentstatus Opgemaakt
Eindpagina 61
Handelingentype Behandeling
Identifier h-tk-20122013-73-10
Itemnummer 10
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-06-10
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 73
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 44
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) (33538)
Vergaderjaar 2012-2013