Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 43, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Aanbieding geannoteerde agenda buitengewone Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 januari 2013 – 21501-02-1212

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 15 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de vergadering van Eurogroep van 8 oktober 2012 te Luxemburg – 21501-07-992

minister van Financiën, J.C. de Jager – 11 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benoeming van minister Dijsselbloem tot Eurogroep-voorzitter – 21501-07-993

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 22 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Problematiek rondom V250-hogesnelheidstreinen – 22026-375

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding lijst van in voorbereiding zijnde verdragen waarover thans wordt onderhandeld, met als peildatum 31 december 2012 – 23530-97

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen m.b.t o.a. uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen – 23908-(R1519)-106

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Situatie diertransporten aan de Turks-Bulgaarse grens – 28286-612

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Planning onafhankelijk onderzoek schalie- en steenkoolgas – 28982-129

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 5 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang huisvesting EU-arbeidsmigranten – 29407-154

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging AO Erfpacht over decentralisatie grond, Grondruil, de matigingsregelingen, het ecologisch slot, de effecten van verkoop op Vlieland en de verdere uitrol van de ontwikkelagenda – 29659-98

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 11 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding – 31036-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cijfers kinderopvang over derde kwartaal 2012 – 31322-198

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake Kabinetsreactie onderzoeksrapport vliegramp Tripoli – 32623-82

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlaagde tarieven van de glastuinbouw voor 2013 en 2014 – 32627-11

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van commissie voor Economische Zaken over Commentaar Stichting Duinbehoud en Stichting Berkheide Coepelduynen – 32670-66

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de aangenomen motie van het lid Jacobi c.s. m.b.t. een nader maatregelenpakket om de overschrijdingen bij Dienst Regelingen (DR), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en financiële correcties vanwege foutief uitgegeven landbouwsubsidies te voorkomen – 33400-XIII-66

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 21 januari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.