Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332627 nr. 11

32 627 Glastuinbouw

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2013

Op 10 december 2012 heeft de minister van Economische Zaken bij de Eerste Kamerbehandeling van de Wet opslag duurzame energie naar aanleiding van vragen van de PVV-fractie toegezegd u te informeren over de verlaagde tarieven van de glastuinbouw voor 2013 en 2014.

Op 19 december 2012 heeft de Europese Commissie ingestemd met de verlenging van het verlaagde tarief voor de glastuinbouwsector.

De verlenging die is aangemeld, heeft betrekking op de periode 2013 en 2014 en geldt alleen voor bedrijven die gebruikmaken van aardgas. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de te betalen belasting (cijfers op basis van de tarieven voor 2013, excl. btw).1

Aardgas (per m3)

Regulier tarief (per m3)

Verlaagd tarief

Minimumtarief Richtlijn 2003/96/EG

0–170.000

0,1862

0,02991

0,0053

170.001–1.000.000

0,0439

0,02220

0,0053

1.000.001–10.000.000

0,0160

0,0160

0,0053

> 10.000.000

0,0115

0,0115

0,0053

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

De uiteindelijke toepassing van de inflatiecorrectiefactor, in combinatie met het samenvoegen van de eerste twee schijven per 1 januari 2013, heeft geleid tot een afwijkend tarief in de eerste staffeling (0–170.000) ten opzichte van dat tarief zoals vermeld in de beschikking van de Europese Commissie (SA.35377 2012/N); het gaat om een zeer kleine afwijking.