Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 38, item 74

74 Stemmingen Vervoersconcessie hoofdrailnet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vervoersconcessie hoofdrailnet,

te weten:

 • - de motie-Hoogland c.s. over 10 jaar gunnen van de concessie aan de NS (29984, nr. 346);

 • - de motie-Hoogland/De Boer over aanbesteding van de trajecten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard (29984, nr. 347);

 • - de motie-Van Veldhoven/De Boer over een directe treinverbinding tussen Den Haag en Brussel (29984, nr. 348);

 • - de motie-Van Veldhoven c.s. over reeds gedecentraliseerde lijnen (29984, nr. 350);

 • - de motie-De Boer/Van Veldhoven over een tweede vervoerder op het traject tussen Den Haag en Brussel (29984, nr. 351);

 • - de motie-De Boer/Hoogland over de problemen met de Fyra (29984, nr. 352);

 • - de motie-Dik-Faber c.s. over een nieuw, eerlijk en voor reizigers transparant tariefsysteem (29984, nr. 354);

 • - de motie-Dik-Faber over afspraken over de te bereiken reistijdverbetering (29984, nr. 355);

 • - de motie-Dik-Faber over doortrekken van de valleilijn naar Arnhem (29984, nr. 356);

 • - de motie-Dik-Faber over verdere integratie van de HSL in het hoofdrailnet (29984, nr. 357);

 • - de motie-Dik-Faber over betrekken van de opgenomen verbinding Eindhoven-Weert-Roermond (29984, nr. 358);

 • - de motie-De Graaf over een salarisplafond bij de NS (29984, nr. 359);

 • - de motie-De Graaf over begeleiding van conducteurs door beveiligers (29984, nr. 360);

 • - de motie-De Graaf over instandhouden van het papieren treinkaartje (29984, nr. 361);

 • - de motie-De Graaf over het berekenen van kortingstarieven (29984, nr. 362);

 • - de gewijzigde motie-Van Tongeren/Dik-Faber over de geldigheid van abonnementsproducten (29984, nr. 373, was nr. 364);

 • - de motie-Bashir/Van Tongeren over behouden van de spoorlijnen Roermond-Maastricht Randwyck en Sittard-Heerlen (29984, nr. 365);

 • - de motie-Bashir/Van Tongeren over behouden van de spoorlijn Zwolle-Enschede (29984, nr. 366);

 • - de motie-Bashir over gratis wifi (29984, nr. 367);

 • - de motie-Bashir over de reistijd Amsterdam-Den Haag (29984, nr. 368);

 • - de motie-Bashir over afschaffen van de toeslag voor de Fyra (29984, nr. 369);

 • - de motie-Van Toorenburg c.s. over verdere decentralisatie van spoorlijnen (29984, nr. 370);

 • - de motie-Van Toorenburg c.s. over een resultaatsverplichting in de concessie (29984, nr. 371).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (29984, nr. 354) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hoogland c.s. (29984, nr. 346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/De Boer (29984, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/De Boer (29984, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (29984, nr. 350).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Van Veldhoven (29984, nr. 351).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, 50PLUS, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (29984, nr. 352).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 355).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 356).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 357).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 358).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (29984, nr. 359).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD, de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (29984, nr. 360).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (29984, nr. 361).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Graaf (29984, nr. 362).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren/Dik-Faber (29984, nr. 373, was nr. 364).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir/Van Tongeren (29984, nr. 365).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir/Van Tongeren (29984, nr. 366).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (29984, nr. 367).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (29984, nr. 368).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (29984, nr. 369).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (29984, nr. 370).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (29984, nr. 371).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.