29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 350 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dit jaar de concessie voor het Hoofdrailnet voor de periode 2015–2025 zal worden verleend;

constaterende dat het hoofdrailnet aan de NS wordt gegund en een aantal lijnen zal worden gedecentraliseerd;

overwegende dat meer concurrentie op en rond het spoor een middel kan zijn om te zorgen voor betere prestaties, maar ook kan leiden tot minder reizigersgemak door bijvoorbeeld vaker overstappen of problemen door meerdere vervoerders op een spoor;

overwegende dat meer concurrentie in het belang van reizigers moet zijn, zij staan centraal bij de keuze voor het al dan niet toelaten van meer concurrentie op het spoor;

verzoekt de regering, na vijf jaar de ervaringen van de op dat moment reeds gedecentraliseerde lijnen in kaart te brengen en hierbij de wenselijkheid van het decentraliseren van aanvullende verbindingen te verkennen, en tevens te evalueren of een eventuele openbare aanbesteding van het hoofdrailnet vanaf 2025 in het belang van de reiziger is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber

De Rouwe

Naar boven