Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 346

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 346 MOTIE VAN HET LID HOOGLAND C.S.

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de reiziger gebaat is bij rust op het spoor;

overwegende dat het tussentijds openbreken van een tienjarige concessie leidt tot onzekerheid bij de NS en haar werknemers, en niet in het belang is van de dienstverlening naar de reiziger;

overwegende dat zekerheid en rust op het spoor noodzakelijk is voor de NS opdat zij de noodzakelijke meerjarige investeringen kan doen;

verzoekt de regering, de concessie voor het hoofdrailnet te gunnen voor tien jaar aan de NS en tussentijds geen lijnen te decentraliseren en aan te besteden;

verzoekt de regering tevens, de bevindingen van decentralisatie van het hoofdrailnet uit de midterm review te betrekken bij de concessieverlening na 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

De Graaf

Bashir

Van Tongeren

Klein