Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 347

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 347 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN DE BOER

Voorgesteld 20 december 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de reiziger gebaat is bij eenduidige tarieven, incheckprocedures en abonnementen;

overwegende dat voor twee van de lijnen, te weten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard, een uitdrukkelijke wens ligt vanuit de regio om deze aan te besteden;

overwegende dat aanbesteden van twee lijnen de mogelijkheid geeft te onderzoeken wat de effecten zijn van samenloop van treinen van twee verschillende maatschappijen op een traject;

verzoekt de regering, de trajecten Roermond-Maastricht Randwyck en Heerlen-Sittard door de provincie Limburg te laten aanbesteden en in een midterm review in 2020 te onderzoeken wat de effecten zijn van samenloop voor de reiziger,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

De Boer