9 Stemmingen ID-kaart

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (33011),

en over:

  • - de motie-Van Raak over het voortaan gratis verstrekken van de identiteitskaart (33011, nr. 10);

  • - de motie-Heijnen/Van Gent over het bieden van compensatie aan gemeenten (33011, nr. 11);

  • - de gewijzigde motie-Heijnen c.s. over de geldigheidsduur van de identiteitskaart voor personen van 75 jaar en ouder Heijnen (33011, nr. 16;

  • - de gewijzigde motie-Heijnen c.s. over de geldigheidsduur van de identiteitskaart (33011, nr. 17);

  • - de motie-Heijnen over het rijbewijs als volwaardig identiteitsbewijs (33011, nr. 14);

  • - de motie-Ortega-Martijn over restitutie van leges voor aanvragen van voor 9 september 2011 (33011, nr. 15).

(Zie vergadering van 28 september 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Heijnen stel ik voor, zijn motie (33011, nr. 16) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Van Gent (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van voor dit wetvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (33011, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heijnen/Van Gent (33011, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen c.s. (33011, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heijnen (33011, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn (33011, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven