3 Beëdiging Nationale ombudsman

Aan de orde is de beëdiging van de Nationale ombudsman.

De voorzitter:

De heer Brenninkmeijer is in het gebouw der Kamer aanwezig teneinde de voorgeschreven verklaringen en beloften af te leggen.

Ik verzoek de griffier, hem binnen te leiden.

Nadat de heer Brenninkmeijer door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de voorgeschreven verklaringen en beloften af.

De voorzitter:

Ik wens u geluk met de aanvaarding van uw functie.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven