Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2010-2011
Vergaderingnummer 75
Datum vergadering 19 april 2011
Gepubliceerd op 12 mei 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering12 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418),

en over:

  • - de motie-Ulenbelt c.s. over het maximaal toegestane incassotarief (32418, nr. 13);

  • - de motie-Bontes over een wettelijk beschermde titel (32418, nr. 14).

(Zie vergadering van 12 april 2011.)

Devoorzitter:

Op verzoek van de heer Bontes stel ik voor, zijn motie (32418, nr. 14) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 7).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Steur/Ulenbelt (stuk nr. 15).

Devoorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 7) en het nader gewijzigde amendement-Van der Steur/Ulenbelt (stuk nr. 15).

Devoorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt c.s. (32418, nr. 13).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl