Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 75, item 12

12 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (32418),

en over:

  • - de motie-Ulenbelt c.s. over het maximaal toegestane incassotarief (32418, nr. 13);

  • - de motie-Bontes over een wettelijk beschermde titel (32418, nr. 14).

(Zie vergadering van 12 april 2011.)

Devoorzitter:

Op verzoek van de heer Bontes stel ik voor, zijn motie (32418, nr. 14) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 7).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Van der Steur/Ulenbelt (stuk nr. 15).

Devoorzitter:

Ik constateer dat dit nader gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 7) en het nader gewijzigde amendement-Van der Steur/Ulenbelt (stuk nr. 15).

Devoorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt c.s. (32418, nr. 13).

Devoorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.