Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132418 nr. 14

32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BONTES

Voorgesteld 12 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat iedereen een incassobureau op kan richten;

overwegende, dat er flinke verschillen bestaan tussen de werkwijze en kwaliteit van incassobureaus;

overwegende, dat schuldenaren beschermd dienen te worden tegen ontoelaatbare incassopraktijken;

verzoekt de regering om incassobureaus een wettelijk beschermde titel te geven dan wel een wettelijk keurmerk voor incassobureaus in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bontes