Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-2261-2261-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31227
Behandeld dossier 31508
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-11-20
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 2261
Identifier h-tk-20082009-2261-2261-1
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 2261-2261
PS key HAN8357A02
Publicatiedatum 2009-01-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 27
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 2261
Taal nl
Titel Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (31227) en het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224) (31508)
Vergaderjaar 2008-2009