Publicaties over dossier 31508

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding (31227) en het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224) (31508)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  26-01-2009 2008-2009 nr. 27, pagina 2261 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  13de vergadering; 9 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-12-2008 2008-2009 nr. 13, pagina 609 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 4 december 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-12-2008 2008-2009 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda Tweede Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 14 november 2008

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  14-11-2008 2008-2009 Tweede Kamer der Staten-Generaal