Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-179-179-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31363
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 179
Identifier h-tk-20082009-179-179-2
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 179-179
PS key HAN8327A12
Publicatiedatum 2008-09-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 179
Taal nl
Titel Stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Nationale ombudsman over 2007 (31363), te weten de motie-Pechtold c.s. over het domein van de Nationale ombudsman (31363, nr. 4)
Vergaderjaar 2008-2009