Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijging van nationale vervoersbewijzen, te weten:

- de motie-Madlener/Roemer over het maximaal verhogen van de tarieven met 3,6% (23645, nr. 236);

- de motie-Roemer over het richten van het beleid op de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer (23645, nr. 237);

- de motie-Van Gent over het beperken van de tariefsverhoging tot de verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud (23645, nr. 238).

(Zie vergadering van 10 september 2008.)

In stemming komt de motie-Madlener/Roemer (23645, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Roemer (23645, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (23645, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven