Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over klimaatbeleid en duurzaamheid, te weten:

- de motie-Ouwehand over doelstellingen voor een transitie naar de consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten (31250, nr. 25);

- de motie-Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid voor het Tweede Kamerapparaat (31250, nr. 27).

(Zie vergadering van 9 september 2008.)

In stemming komt de motie-Ouwehand (31250, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (31250, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven