Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-09-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20082009-178-178-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 31419
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-09-18
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 178
Identifier h-tk-20082009-178-178-1
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 178-178
PS key HAN8327A08
Publicatiedatum 2008-09-26
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 3
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 178
Taal nl
Titel Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (31419), en over de motie-Aptroot over intrekking van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31419, nr. 14, en de motie-Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van het bestuur van een schap (31419, nr. 15)
Vergaderjaar 2008-2009