90ste vergadering

Woensdag 3 juli 2002

10.15 uur

Voorzitter: Weisglas

Tegenwoordig zijn 128 leden, te weten:

Van Aartsen, Aasted-Madsen-van Stiphout, Albayrak, Alblas, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Van As, Atsma, Azough, Bakker, Van Beek, Van Blerck-Woerdman, Van Bochove, Van Bommel, Bonke, Van den Brand, Van den Brink, Bruls, Buijs, Van de Camp, Cornielje, Çörüz, Crone, Dekker, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Duivesteijn, Duyvendak, Eberhard, Eerdmans, Eurlings, Ferrier, Van Geel, Van Geen, Van Gent, Gerkens, Giskes, Th.C. de Graaf, T. de Graaf, De Grave, Groenink, De Haan, Van Haersma Buma, Halsema, Van der Ham, Van Heemst, Herben, Hessels, Van der Hoeven, Hofstra, Van Hoof, Hoogendijk, Hoogervorst, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Janssen van Raay, Jense, Joldersma, De Jong, Jorritsma-Lebbink, Jukema, Kalsbeek, Kant, Karimi, Van der Knaap, Koenders, Koopmans, Kortenhorst, Lambrechts, Lazrak, Van Lith, Mastwijk, Meijer, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Van Oerle-van der Horst, Ormel, Palm, De Pater-van der Meer, Rambocus, Remkes, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, De Ruiter, Schreijer-Pierik, Smolders, Smulders, Spies, Van der Staaij, Sterk, Stuger, Teeven, Tichelaar, Tonkens, Varela, Te Veldhuis, Veling, Van Velzen, Vendrik, Verburg, Verhagen, Vermeend, Vietsch, Van der Vlies, Voûte-Droste, B.M. de Vries, G.M. de Vries, Jan de Vries, Monique de Vries, K.G. de Vries, Van Vroonhoven-de Kok, Weisglas, Wiersma, Wijn, Van Winsen, De Wit, Wolfsen, Zalm en Zeroual,

en de heren K.G. de Vries, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Korthals, minister van Justitie, Zalm, minister van Financiën, mevrouw Jorritsma-Lebbink, vice-minister-president, minister van Economische Zaken, mevrouw Borst-Eilers, vice-minister-president, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Van Boxtel, minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, en mevrouw Kalsbeek, staatssecretaris van Justitie.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat geen berichten van verhindering zijn ingekomen.

Naar boven