Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-997-997-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27215
Behandeld dossier 26877
Behandeld dossier 27160
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-10-19
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 997
Identifier h-tk-20002001-997-997-1
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Landbouw | Planten
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 997-997
PS key HAN7172A02
Publicatiedatum 2000-10-30
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 15
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 997
Taal nl
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing) (27160); - het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) (27215); - het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (het fokken met en het vervoer van dieren) (26877)
Vergaderjaar 2000-2001