Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2000-2001nr. 15, pagina 1021

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de uitvoering van de motie-Duivesteijn over een nationaal landschap Hoeksche Waard (25180, nr. 106), te weten:

- de motie-Duivesteijn c.s. over de planning van bedrijfsterreinen (25180, nr. 115);

- de motie-Duivesteijn c.s. over aanwijzing van de Hoeksche Waard als nationaal landschap (25180, nr. 116).

(Zie vergadering van 17 oktober 2000.)

In stemming komt de motie-Duivesteijn c.s. (25180, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn c.s. (25180, nr. 116):

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV en de RPF voor de motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.