Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (26842).

(Zie vergadering van 8 februari 2000.)

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven