Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-10-2000 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-867-871".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 25180
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2000-10-17
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 871
Identifier h-tk-20002001-867-871
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 867-871
PS key HAN7170A12
Publicatiedatum 2000-10-23
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 13
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 867
Taal nl
Titel Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 oktober 2000, over de uitvoering van de motie-Duivesteijn over een nationaal landschap Hoeksche Waard (25180, nr. 106)
Vergaderjaar 2000-2001