Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de interpellatie-Marijnissen over tabaksreclame, te weten:

- de motie-Marijnissen over inzage in de correspondentie tussen de ministeries van EZ en VWS (27437, nr. 1).

(Zie vergadering van 12 oktober 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Marijnissen stel ik voor, zijn motie (27437, nr. 1) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven