De voorzitter:

Voordat wij overgaan tot de stemmingen verzoek ik de leden op te staan in verband met een herdenking.

Geachte medeleden, vorige week ontvingen wij het bericht van het overlijden op de leeftijd van 76 jaar van het vroegere Kamerlid de heer Klaas Beuker. De heer Klaas Beuker was lid van 1972 tot 1977. Hij vormde in die tijd de eenmansfractie van de Rooms Katholieke Partij Nederland en was dus fractievoorzitter in de periode van het kabinet-Den Uyl, een periode die volgens sommigen gekenmerkt werd door grote duidelijkheid van standpunten. Klaas Beuker was geen uitzondering in dat opzicht.

Beuker kwam op voor zijn overtuiging, gebaseerd op zijn kerkelijke achtergrond. Hij deed dat met vertrouwen in de kracht van die ideeën en liet zich niet afschrikken door teleurstelling. Tegelijkertijd zien wij in hem een voorbeeld van wat ook de kracht van ons politieke systeem is, namelijk de mogelijkheid voor kleine groepen met duidelijke ideeën om die ideeën in het parlement naar voren te brengen. Wij herdenken hem als zodanig.

(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)

Naar boven