Aan de orde zijn de stemmingen over vier moties, ingediend bij de behandeling van het rapport van de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen, te weten:

- de motie-Koenders c.s. over de uitvoering van een aantal aanbevelingen (26454, nr. 14);

- de motie-Wilders c.s. over serieuze aandacht voor een aantal aanbevelingen (26454, nr. 15);

- de motie-M.B. Vos c.s. over voorstellen tot uitwerking van een aantal aanbevelingen (26454, nr. 16);

- de motie-M.B. Vos over de interne onderzoekscapaciteit van de Kamer (26454, nr. 17).

(Zie vergadering van 12 oktober 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor, haar motie (26454, nr. 17) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Koenders c.s. (26454, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (26454, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos c.s. (26454, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Wij zijn hiermee gekomen aan het eind van de behandeling van het rapport van de tijdelijke commissie. Ik dank de commissie voor haar werkzaamheden.

(Applaus)

De voorzitter:

Ik stel voor, de tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen te ontbinden.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven